Go to main navigation
Carlsson och Linde

Foto: Johan Ödmann/Gabriella Liljevall Wikimedia commons

Swedfund

"Ansvaret vilar på styrelsen"

En minister går inte in i enskilda fall och ansvaret att följa ägardirektiven vilar på Swedfunds styrelse. Det svarar biståndsminister Gunilla Carlsson på en fråga från riksdagsledamoten och vänsterpartisten Hans Linde. Frågan gällde statens riskkapitalbolag Swedfund, som fått kritik av granskningsorganisationen Swedwatch efter sina investeringar i biomassaföretaget Buchanan Renewables Fuel, BR, i Liberia.

Swedfunds satsningar i Liberia tillsammans med Vattenfall har fått allvarliga konsekvenser för småbönder i området.

Biomassaföretaget BR hade en design för att undvika skatt i Liberia och företagets vd är anklagad för brott begångna i Irak. Nu skriver vänsterpartiets Hans Linde i en fråga till Gunilla Carlsson (M) att effekterna av Swedfunds investeringar verkar i direkt strid med ägaranvisningen som antogs på bolagsstämman 2012.

I den står bland annat att investeringarna ska vara ”ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara” och ske ”i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism”.

Han frågar därför om Gunilla Carlsson avser att som representant för Swedfunds ägare ta några initiativ för att försäkra sig om att bolaget inte bryter mot direktiven i ägaranvisningen? Hon svarar att hon inte kommenterar enskilda fall och att ansvaret för att följa ägardirektiven ligger på bolagets styrelse och ledning.

Hon skriver också att regeringen löpande och noggrant följer verksamheten för att se vilka behov som finns för att ytterligare skärpa ägaranvisningen.

Här kan du läsa Hans Lindes förfrågan  

Så här svarar Gunilla Carlsson

OmVärldens tidigare artikel om Swedfunds investering

Frida Svensson