Go to main navigation
Botawana

Botswana, en av de länder som inte längre räknas som ett av de "minst utvecklande".

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Utveckling

Antalet "Minst utvecklade länder" blir färre

Antalet länder som räknas bland de minst utvecklade i världen minskar. År 1971 var världens minst utvecklade länder, de så kallade MUL-länderna, 24 till antalet. Efter hand har de ökat till 49. Sedan definitionen instiftades har tre länder tagits bort från listan: Botswana, Kap Verde och Maldiverna. Ytterligare sex länder - Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Angola, Samoa och Ekvatorialguinea väntas strykas från listan 2015.

En del länder har dock inte velat strykas från listan eftersom det finns fördelar med att ha beteckningen MUL, bland annat i form av förmånliga tullar och mer bistånd. En ny FN-rapport från FN:s organ för handel och utveckling, Unctad, visar att utländska direktinvesteringar i de minst utvecklade länderna ökade med 20 procent förra året.

– De utländska direktinvesteringarna har främst skett i utvinningssektorn i de resursrika minst utvecklade länderna som Kongo-Kinshasa, Liberia, Mauretanien, Moçambique och Uganda, säger Arjun Karki, internationell koordinator för LDC Watch som representerar civilsamhället i de minst utvecklade länderna.

Karki menar dock att detta inte är särskilt uppmuntrande utan att de utländska direktinvesteringarna skulle behöva vara inriktade på tillverkningsindustri, infrastruktur och grundläggande service som hälsovård, vatten och sanitet, samt elektricitet och kommunikationer.

– Direktinvesteringar i utvinningssektorn gynnar främst multinationella och transnationella bolag samt länders eliter som tjänar pengar på bekostnad av de fattiga och marginaliserade. Att minska klyftorna och arbeta för en omfördelning av resurser förblir en stor utvecklingsutmaning. Liberia och Sierra Leone är två exempel på resursrika länder men med mycket fattiga befolkningar, säger han.

FN:s kommitté för utvecklingsplanering, CDP, listar de minst utvecklade länderna utifrån befolkning, bruttonationalinkomst och andra ekonomiska indikatorer - men slutligen är det länderna själva som beslutar om de ska finnas med på listan eller inte. Zimbabwe har exempelvis avstått från att listas bland de minst utvecklade länderna.

Thalif Deen/IPS