Go to main navigation

Asien

Bangladesh tror på framtiden

Klimathotet till trots – befolkningen i Bangladesh är optimister. 70 procent anser att landet är på väg i rätt riktning.

I december 2008 genomförde Bangladesh ett historiskt val. Efter två år av undantagstillstånd gick drygt 87 procent av väljarna till valurnorna för att påverka landets framtid. Ovanligt få incidenter av våld och valfusk inträffade. Optimism, framtidstro och glädje präglade stämningen veckorna före valet.

Tio månader efter valet råder allvarlig brist på el och fattigdomen på landsbygden är oförändrad. Cyklonen Aila drabbade i maj 3 miljoner bangladeshier hårt, men avsaknaden av skydd mot naturkatastrofer har inte åtgärdats. 2050 beräknas cirka 70 miljoner bangladeshier årligen drabbas av översvämningar orsakade av klimatförändringar. Atiq Rahman, Bangladeshs ledande expert på klimatfrågor, förutspår att en fjärdedel av landets yta kommer att ligga under vatten inom de närmsta hundra åren.

Trots dystra framtidsutsikter är optimismen bland den bangladeshiska befolkningen, främst på den fattiga landsbygden, fortsatt stor:

– Regeringen jobbar hårt för landet, jag har sett dem i möte på tv:n i teboden. Jag ger dem 9 av 10 i betyg. Det kommer att bli bättre i framtiden, säger Fatema som deltar i en oberoende opinionsundersökning som har genomförts bland befolkningen med stöd av USAID.

Samma undersökning visar att 78 procent av befolkningen är nöjda med premiärministerns arbetsinsats efter valet. En majoritet anser också att landets ekonomi är på väg att förbättras.
Premiärminister Sheikh Hasina godkände i september en nationell strategi och handlingsplan för att möta hotet från klimatförändringen. Det internationella samfundet har öronmärkt över hundra miljoner dollar till en fond som ska stödja implementeringen av strategin.

Men pessimismen är utbredd bland internationella givarorganisationer. Många menar att Bangladesh fortfarande har låg kapacitet och en brist på transparens och ansvarstagande på olika samhälleliga nivåer för att kunna planera och implementera klimatprojekt effektivt.

Gabrielle Jönsson