Go to main navigation
Bill Gates

Foto: Gustav Mårtensson

Global hälsa

Bill Gates: Världen blir bättre

Utvecklingen inom den globala hälsan är en framgångssaga, men det finns mycket kvar att göra. Det var budskapet när Bill Gates deltog i ett seminarium på Karolinska institutet i Stockholm i början av veckan.

Han är känd som en av världens rikaste män och hans förmögenhet uppgår enligt Forbes till ungefär 76 miljarder dollar. Sedan 2008 arbetar han heltid inom den egna stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation där han och hans hustru Melinda Gates använder en stor del av sina Microsoftpengar till att bekämpa världsfattigdomen.

Bill Gates ska under sitt endagsbesök i Stockholm träffa finansminister Anders Borg, biståndsminister Hillevi Engström och företrädare för Socialdemokraterna. Men först hålls ett seminarium på Karolinska institutet.

Innan Bill Gates intar scenen passar dock professor Hans Rosling på att visa att det fortfarande är stater som är ryggraden när det gäller att finansiera bistånd. Han plockar fram duplobitar hopsatta till smala torn i olika färger som representerar hur mycket pengar olika länder ger i bistånd. De största givarna är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. Sverige kommer på nionde plats. De 140 duplobitarna blir tillsammans till ett högt torn, som motsvarar lika mycket i dollar.

Sedan tar Hans Rosling upp tre vita duplobitar som representerar Bill & Melinda Gates Foundation. Stiftelsen skänker bort tre miljarder dollar varje år. Det är mer än vad Schweiz ger i bistånd – men inte lika mycket som Sverige.

– Det här visar att det är viktigt att inte överskatta hur mycket de privata givarna kan göra och underskatta vad en stat kan göra. Många tror att filantroper ger mer än vad länder ger. Men stater ger mycket mer än Bill Gates. Därför är det viktigt att stater fortsätter att betala bistånd, säger Hans Rosling. 

Ki:s Aula Medica är fullsatt, journalister, fotografer och specialinbjudna åhörare vill höra vad Bill Gates har att säga om utvecklingsfrågor. Han inleder sitt anförande med att berätta att han och hans hustru i början av 90-talet började känna att det var dags för en ny fas i livet – de ville använda en del av sin förmögenhet till att förbättra världen. En artikel om barn som dör i diarré blev avgörande för inriktningen på stiftelsens arbete.

– Enbart de diarréer som orsakades av rotaviruset gjorde att en halv miljon barn dog varje år. Ändå hade jag aldrig sett några nyhetsrubriker om detta. Jag läste att i rika länder, där risken var mycket liten att dö av viruset, fanns vaccin, medan det saknades i de fattiga länder där risken att dö av sjukdomen var överhängande. Då insåg jag att jag vill hjälpa till att få den senaste tekniken att fokusera på de fattiga länderna, säger Bill Gates.

Det senaste decenniet har varit en framgångssaga för den globala hälsans utveckling och aldrig förr har så många framsteg gjorts, slår Bill Gates fast. Men han vill att vi ska nå längre.

– Bistånd är en kombination av resurser och innovation. Resurser i form av bidrag. Och innovation i form av forskning eller olika system som ser till att resultatet når fram. Det stora kruxet är att se till att hjälpen eller forskningsresultaten levereras. Systemet faller ofta på att vi tar för givet att folk ska dyka upp och ta ansar för saker, att kylskåp fungerar och att varorna som behövs verkligen finns där. Alltför ofta fungerar inte det sista ledet, säger Bill Gates.

Han passar också på att understryka att Bill & Melinda Gates Foundation har ett starkt partnerskap med Sida och regeringen och att han ofta nämner Sveriges generösa bistånd när han besöker olika länder.

Från början har stiftelsen också haft ett starkt fokus på preventivmedel – något som är mycket mer kontroversiellt i USA än här.

– Preventivmedel är bra för alla. Kvinnorna kan välja att föda färre barn och all utveckling vad gäller mat, utbildning och så vidare blir lättare om befolkningen inte ökar allt för fort.

Det finns till exempel ett samband mellan att ett lands ekonomi stärks och att kvinnor börjar behandlas bättre – med vissa länder i Mellanöstern som undantag.

– Men ungefär 120 miljoner kvinnor som vill använda preventivmedel blir i dag utan. Vi arbetar för att få ner priserna och förbättra distributionen. Men det är svårt att stå utanför och berätta om vilka normer ett land ska ha, det måste vara människorna själva inom samhället som vill ha en förändring.

På senare tid har Bill & Melinda Gates Foundation också börja stödja projekt som handlar om jordbruk.

– 80 procent av de fattiga är jordbrukare. Om vi kan hjälpa dem att få så bra skördar att de kan sälja en del kommer det att förbättra barnens hälsa och föräldrarna får råd att skicka dem till skolan.

Den gröna revolutionen missade Afrika, säger han. Ekosystemet ser annorlunda ut där och nu behövs forskning för att ta fram tåligare sorter av till exempel kassava, hirs och durra.

– Det är precis som med hälsofrågorna, vi måste få fram bättre verktyg. Vi behöver mer forskning för att få fram arter som kan stå emot torka och översvämningar – och vi kommer att behöva använda GMO-teknik för att få fram dem.

Under 2012 dog 6,6 miljoner barn under fem års ålder. Gates har satt som mål att andelen barn under fem år som dör årligen ska minska från nuvarande fem procent till två procent innan år 2035. I dag är siffran i vissa länder, som till exempel Kongo, 20 procent. Enligt Bill Gates är det tydligaste beviset på att utvecklingen och biståndet når framgång att färre barn dör.

– Det kommer krävas ett antal nya vacciner och en stor utveckling av hur vi levererar dessa. Men det är ett mål vi borde ha som högsta prioritering och jag är väldigt optimistisk att vi kan uppnå det.

Stina Bergdal och Anki Wood