Go to main navigation

Dubbla Roller

Bistånd betalar flyktingkontroll

Biståndspengar från EU används för att registrera flyktingars fingeravtryck. Forskaren Peo Hansen, expert på EU:s migrations-politik, tycker att projektet är cyniskt.

ECHO, EU:s organisation för humanitärt bistånd, har genom ett samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR finansierat ett nytt datasystem. Det används för att lagra fingeravtryck och annan biometrisk information från flyktingar, rapporterar nyhetsbyrån IPS.

Omkring två och en halv miljon fingeravtryck har registrerats sedan 2004 och cirka 41 miljoner kronor av de EU-pengar som var öronmärkta för humanitärt bistånd har gått till att finansiera projektet.

Ett internt ECHO-dokument slår fast att detta är nödvändigt för att underlätta det arbete internationella hjälporganisationer utför vid kriser.

Men metoden har mötts av kritik.

– Om EU vill finansiera säkerhetsprojekt, så ska unionen göra det med pengar avsatta för säkerhetsprojekt snarare än från pengar som är avsatta för humanitärt bistånd, säger Ben Hayes från medborgarrättsorganisationen Statewatch till IPS.

Även Peo Hansen, docent i statsvetenskap och forskare på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, är mycket kritisk till hur EU-pengarna har använts:

– Det är hemskt och cyniskt, men inte förvånande. Kopplingen mellan bistånds- och migrationspolitik inom EU har tyvärr blivit mycket starkare de senaste åren. Man borde hålla en rågång mellan de båda för att verkligen veta vad man håller på med, säger han till OmVärlden.

Peo Hansen är rädd för att registret i framtiden ska kunna missbrukas och användas av till exempel av polisen.

Gilles van Moortel, talesman för UNHCR, säger dock till IPS att så inte är fallet:

– Vår registrering av asylsökande och flyktingar görs enbart med syftet att skydda dem.

Men en sådan försäkran imponerar inte på Peo Hansen:

– Så säger de alltid, men bara för att avsikten inte var sådan när registret skapades så betyder inte det att politikerna kan ändra sig senare.

 

Andreas Utterström