Go to main navigation

Brott

Biståndsbedragarna slipper undan

400 tips och en fällande dom. Risken att dömas för biståndsbedrägeri i Sverige är minimal. Det visar en granskning som OmVärlden har gjort av misstänkta brott under 2000-talet.

Både biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och Sida har signalerat hårdare tag för att få bukt med biståndsfusk i alla dess former.
OmVärldens granskning visar att chanserna att komma undan med bedrägerier hittills har varit stora.
Sedan 2000 har Sida gjort sju polisanmälningar. Endast en av dem har lett till fällande dom. Det handlar om två biståndskonsulter som med hjälp av mutor både i form av pengar och "smörjmedel" som bordellbesök i Amsterdam lyckades få kontrakt med Världsbanken värt tiotals miljoner kronor. Konsulterna dömdes till fängelsestraff i Huddinge tingsrätt.
En dom under tio år. På hur många misstankar om brott?

Ingen på Sida säger sig veta. Innan Sida antog sin nya antikorruptionspolicy i december 2008 var det upp till enskilda handläggare att utreda fallen och senare eventuellt polisanmäla.
Enligt Eva Parry, antikorruptionsrådgivare på Sida, får myndigheten in många tips på misstänkt biståndsfusk.

– Det handlar om allt ifrån anonyma mejl till långa brev och telefonsamtal. Vi tar alla seriöst och gör en första screening. Redan då faller en del bort. Det kan ibland handla om medvetet falska tips, säger Eva Parry.

Just nu pågår minst åtta utredningar om misstänkta bedrägerier med biståndsmedel inom Sida. Myndigheten har i år fått in knappt 40 tips. Med samma frekvens historiskt skulle det betyda någonstans mellan 350 och 400 tips om misstänkt biståndsfusk.

Uppskattningsvis 400 tips har lett till en enda fällande dom. Eva Parry har en förklaring till det klena resultatet:

— Ibland lämnar vi över utredningen så att den ram-organisation som har hand om projektet anmäler.

Jan Mosander, tidigare reporter på Ekot med lång erfarenhet av att granska svenskt bistånd, har andra förklaringar till varför så få döms för biståndsfusk. Dels menar han att Sida ofta agerar alldeles för långsamt av rädsla eller ren inkompetens, dels finns en rädsla för medierna.

— Sida har historiskt varit väldigt rädda för negativ publicitet. Resonemanget har varit att om det rapporteras om polisanmälningar i medierna så minskar svenskarnas biståndsvilja.

OmVärldens granskning visar också att det har gjorts ett antal polisanmälningar om bidragsfusk av andra myndigheter som får pengar via Sida.
Ibland görs polisanmälningarna i nära samarbete med Sida. Men också dessa anmälningar brukar sluta på samma sätt: med en nedlagd polisutredning. Ett typexempel är två projekt i det så kallade Startprogrammet som under många år drevs av Nutek och senare Tillväxtverket. Svenska småföretag får ekonomiskt stöd med upp till 750 000 kronor för att dra i gång samarbetsprojekt i biståndsländer.

— Vi gör en slutkontroll av varje projekt i det land det gäller. Ibland har det hänt att vi upptäckt att projektet inte alls höll vad det lovade. Då har vi polisanmält, säger Göran Lättman på Nutek.

Men bara i år har två polisutredningar lagts ned. Dels på grund av bristfälliga bevis, dels på grund av juridiska tveksamheter.

Utredare på Stockholmspolisen menar att Sida ofta gör fel som polisanmäler. Myndigheten borde driva civilrättsliga processer i stället. Ett exempel är när Sida tecknat ett avtal med en biståndsorganisation och redan betalat ut en del av stödet. Då är det fråga om ett civilrättsligt mål, inte ett brottmål.

— I så fall ska Sida lämna in en stämningsansökan och inte göra en polisanmälan. Men det kanske handlar om att det är enkelt att polisanmäla eller om ren okunskap, säger Gunilla Hörndahl, utredare på bedrägeriroteln vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Men alla är inte positiva till Gunilla Carlssons korståg mot biståndsfusket. Kent Härstedt (S), riksdagsledamot och ledamot i Sidas insynsråd, säger:

— Det har blivit för stor fokusering på resultat, fel och korruption. Det blir en väldigt negativ bild. Jag vill mer lyfta fram att det görs ett fantastiskt bra arbete på de flesta håll.

Fredrik Nejman