Go to main navigation
-

Foto: Wikimedia commons

Idea

Biståndspengar går till Ideas hyra

Sedan 2011 betalar UD en årlig hyra på 6,8 miljoner kronor för demokratiorganisationen Ideas kontorsbyggnad i centrala Stockholm. Pengarna tas från biståndsbudgeten. Men en intern UD-utredning pekar på att detta strider mot OECD:s regler för hur man får använda biståndsmedel.

Biståndsmedel får inte användas för att betala hyreskostnader för fastigheter som ägs av Sverige. Det kom fram i en intern utredning som UD lät göra efter Ekots avslöjande 2010 om att biståndspengar har finansierat svenska ambassader i industriländer.

Utredaren, Anders Oljelund, menar att Sverige felaktigt har använt biståndsmedel för att betala hyreskostnader för ambassadbyggnader som ägs av Sverige.

– En komponent i de fastigheter som vi äger utomlands är kapital som går tillbaka till Sverige. Det är inte bistånd, säger Anders Oljelund.

Enligt Anders Oljelund är OECD/DAC:s regler, som Sverige har förbundit sig att följa, glasklara på detta område. Ambassadernas hyror får inte betalas med bistånd. Detta har gjort att Sverige nu tvingats avbryta alla schablonmässiga betalningar till ambassader – även de som arbetar med utvecklingsfrågor.

När det gäller demokratiorganisationen Ideas kontorsfastighet i centrala Stockholm betalar däremot UD hela hyreskostnaden ur biståndsbudgeten. Dessutom har en ombyggnation delvis också bekostats med biståndsmedel.

Fastigheten Strömsborg, där Idea har sitt kontor, ägs av Stockholms stad som till en början stod för Ideas hyra. Efter en längre diskussion beslutade sig UD för att ta över kostnaden. I statsbudgeten för 2011 slår regeringen fast att pengarna ska tas från biståndet.

Anders Oljelund menar att det inte är konsekvent. Under arbetet med utredningen gick han igenom DAC:s regler och hade en omfattande dialog med organisationen om hur biståndspengarna får användas. Han anser att hyran för Strömsborg bör följa samma principer som hyrorna för ambassaderna. Bara driftskostnader som vatten, el och normalt underhåll kan tas ur biståndsbudgeten. Resten måste betalas med andra pengar.

– Det som hamnar i Stockholms stads kassa är inte bistånd. Samma regler bör gälla som för ambassader utomlands. Man bör föra ett analogt resonemang, säger han.

UD hävdar dock att det finns en skillnad mellan stödet till Idea och ambassaderna. Orsaken är att hela Ideas verksamhet är förenlig med OECD/DAC:s regler vilket inte gäller för svenska beskickningar. Ambassader sysslar även med sådant som inte är relaterat till bistånd.

Omvärlden har bett OECD/DAC:s kontor i Paris att undersöka om hyresbetalningen till Idea strider mot regelverket. Vi har dock inte fått något svar före tidningens pressläggning.

Nils Resare

Tidigare publicerat i OmVärlden om Idea:

Anställda slår larm: Miljonslöseri på Idea 16 juni 2012

Regeringen granskar Idea20 juni 2012

Idea svarar på OmVärldens artikel 29 juni 2012

Nya uppgifter om slöseri på Idea 21 oktober 2012

Mer privilegier och immunitet än FN 21 oktober 2012

Idea svarar på kritiken 26 oktober 2012

Svar till Vidar Helgesen 26 oktober 2012

Sverige betalar ut 15 miljoner till Idea 14 november 2012