Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Foto: Wikimedia

Reformlängtan

Tuffa utspel, få resultat

Aldrig tidigare har en svensk biståndsminister rört upp så mycket känslor som Gunilla Carlsson. Under sin tid vid makten har hon varit i konflikt med en rad nyckelpersoner i den bransch hon var satt att leda. Samtidigt har hon mötts av respekt för sin vilja att reformera biståndet.

Gunilla Carlssons tid som biståndsminister har varit fylld av konflikter, hårda utspel och en oförsonlig ton i debatten. Missnöjet mot Gunilla Carlsson fanns bland de egna tjänstemännen på UD, i alliansen, på Sida och bland frivilligorganisationerna.

Men det fanns också en respekt och beundran för hennes vilja att reformera biståndet – även bland några av hennes hårdaste kritiker. Forum Syds ordförande Sten Rylander tillhör dem som har ifrågasatt Gunilla Carlsson offentligt. Samtidigt är han noga med att påpeka hennes förtjänster.

– Under sin inledande period tyckte jag att hon var en frisk fläkt. Hon tog många nya initiativ som till exempel handlade om öppenhet och resultatredovisning. Även hennes idéer om en landkoncentration tyckte jag var mycket bra, säger han.

Sten Rylander har också mycket gott att säga om Gunilla Carlssons agerande under de år han var ambassadör i Zimbabwe. Gunilla Carlsson hörde då av sig regelbundet, gav mycket stöd och råd. Hon besökte också landet när Sverige var ordförande i EU.

– Hon hade en dialog med Robert Mugabe tillsammans med EU-trojkan. Hon var bra då. Det är inte så lätt att tampas med Robert Mugabe, säger Sten Rylander.

Vad han däremot vänder sig emot är Gunilla Carlssons oförmåga att arbeta i harmoni med huvudintressenterna i biståndsbranschen.

– Det som är synd med hennes gärning är att hon har kommit på kant med Sida, med det civila samhället och med sin egen personal, säger han.

Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, var också positivt inställd till Gunilla Carlsson när hon kom till makten. Hon tycker att det var positivt med ambitionen att tydligare redovisa resultaten och öka transparensen i branschen.

– Jag blev väldigt glad när Gunilla Carlsson valdes till biståndsminister. Hon hade en gedigen internationell erfarenhet och ett intresse för utvecklingsfrågor, säger Elisabeth Dahlin.

Precis som Sten Rylander har Elisabeth Dahlin en bakgrund som ambassadör och har även träffat ministern i den rollen.

– Jag uppskattade att jobba med henne. Hon vågade ifrågasätta biståndet och det är också viktigt. Ur Rädda barnens perspektiv har tiden med Gunilla Carlsson också varit gynnsam – inte minst den speciella satsningen på barn och ungdomar i budgeten, säger Elisabeth Dahlin.

Däremot ifrågasätter hon vad Gunilla Carlssons många utspel och reformvilja egentligen har lett till. Mycket av de förslag som hon initierade har det inte blivit något av. Det gäller till exempel landkoncentrationen, den biståndspolitiska plattformen och diskussionen om vad som leder till resultat.

– Det är viktigt att prata om vad som leder till resultat, men man måste veta vad man pratar om. Där känner jag att hon inte har gått i mål. Problematisk var också synen på civilsamhället som ett slags konsulter snarare än som en förutsättning för demokrati, säger Elisabeth Dahlin.

Maria Andersson, generalsekreterare på RFSU, lyfter fram Gunilla Carlssons framgångar på den internationella arenan för frågor om kvinnor, jämställdhet och SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Som få andra politiker har Gunilla Carlsson lyckats sätta dessa frågor på agendan.

– Senast gjorde hon det i FN:s högnivåpanel. Det ledde till olika skrivningar i rapporten och det tycker vi är bra, säger Maria Andersson.
Men samtidigt är RFSU kritiska till att regeringen i praktiken har skurit ner den del av biståndet som går till SRHR.
– Med tanke på hur mycket hon pratar om de här frågorna skulle man ju kunna tänka sig att det hade gett avtryck i budgeten och i hur Sverige prioriterar, säger Maria Andersson.

Nils Resare