Go to main navigation

Censur

Burma värst för bloggare

Censur på internet är ett växande hot mot pressfriheten. Det anser organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, som har rankat de tio värsta länderna att blogga i.

1 Burma  
Regimen håller medierna i strama tyglar och har omfattande restriktioner för all aktivitet på internet. Bara en procent av befolkningen har tillgång till nätet, och internetkaféerna är hårt kontrollerade. Under ett folkuppror 2007 stängdes nätet. En bloggare avtjänar ett 59-årigt fängelsestraff för att ha spridit bilder efter cyklonen Nargis 2008. Regimen håller medierna i strama tyglar och har omfattande restriktioner för all aktivitet på internet. Bara en procent av befolkningen har tillgång till nätet, och internetkaféerna är hårt kontrollerade. Under ett folkuppror 2007 stängdes nätet. En bloggare avtjänar ett 59-årigt fängelsestraff för att ha spridit bilder efter cyklonen Nargis 2008.

2 Iran
Myndigheterna griper regelbundet bloggare som skriver kritiskt om religiösa och politiska ledare eller om den islamiska revolutionen. Alla bloggare måste registrera sig hos kulturministeriet. Ett lagförslag kan göra bloggar som ”främjar korruption, prostitution och avvikande åsikter” straffbara med spöstraff eller döden.

3 Syrien
Regimen griper bloggare som publicerar innehåll den bedömer som ”falskt” eller skadligt för ”den nationella enigheten”. Självcensuren är utbredd. Alla internetkaféer måste kräva id och registrera besök åt myndigheterna.

4 Kuba
Bara regeringstjänstemän och de som har koppling till kommunistpartiet har tillgång till internet. Andra surfar på hotell eller stats­kontrollerade, dyra, internetkaféer. Fler än 20 bloggare satt i fängelse 2008.

5 Saudiarabien
Uppskattningsvis är 400 000 sajter blockerade i landet. Bland annat de som tar upp politiska, sociala eller religiösa frågor. Självcensuren är utbredd. Präster har krävt dödsstraff för nätskribenter som inte skriver rättroget.

6 Vietnam
Regeringen kräver it-företag som Google och Yahoo på information om bloggare. Informationsministeriet har skapat en särskild myndighet som övervakar internet.

7 Tunisien
All nättrafik går genom en central kanal där regeringen kan filtrera innehåll och övervaka e-post. Presidenten har varnat skribenter för att undersöka ”misstag och övergrepp” begångna av regeringen, eftersom det är ”opassande” och ”inte ett uttryck för frihet eller demokrati”.

8 Kina
Med världens största antal internetanvändare – 300 miljoner – har Kina en livlig bloggosfär som ofta har nyheter före de hårt kontrollerade övriga medierna. Men landet har också världens mest omfattande internetcensur, reglerad i lagar som andra länder gärna tar efter. Minst 24 kinesiska nätskribenter sitter i fängelse.

9 Turkmenistan
Landet skulle ”öppnas” 2007 med allmänhetens tillgång till nätet – från ett dyrt internetkafé vaktat av soldater. Statens internetleverantör blockerar regeringskritiska sajter och övervakar mejlkonton.

10 Egypten
Myndigheterna blockerar bara ett fåtal sajter men övervakar internettrafiken, som i sin helhet går genom statliga Egypt Telecom. Regeringskritiska bloggare grips – fler än 100 bara under 2008 – och många berättar om övergrepp och tortyr.

Anna Petersson