Go to main navigation

Guatemala

Domen mot Rios Montt upphävs efter teknisk miss

Guatemalas förre diktator Efraín Ríos Montt dömdes den 10 maj till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten. Han var den första statschefen i världen att dömas för folkmord i en nationell domstol och domen var därför historisk. Men i förra veckan drogs den tillbaka efter anklagelser om en felaktighet i processen under domstolsförhandlingarna.

I 30 år har vittnen och överlevande efter de blodiga massakrerna av Ixilbefolkningen i västra Guatemala kämpat för rättvisa trots våld och hot. Det gjorde att anklagelserna mot Ríos Montt och hans underrättelsechef Mauricio Rodríguez Sánchez togs upp i domstol förra året.

13 år efter att den första polisanmälan gjordes friades Mauricio Rodríguez Sánchez, med motiveringen att han inte hade någon befälsrätt över trupperna, medan Ríos Montt dömdes till 80 års fängelse.

– Det var ett steg i rätt riktning att Ríos Montt dömdes, både för Guatemala och för många andra länder i Latinamerika där det begåtts grova kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, säger Sara Rooth, programsekreterare för Fredstjänst och Internationell medföljning på Kristna fredsrörelsen.

Kristna fredsrörelsens observatörer har medföljt vittnen och överlevande sedan rättsprocessens början för 13 år sedan.

Guatemalas riksåklagare, Claudia Paz y Paz, sade vid en föreläsning på University of Berkeley i Kalifornien förra veckan att den internationella medföljningen varit avgörande för vittnenas säkerhet. Speciellt för att de bor i otillgängliga trakter och därför lätt blir offer för hot och påtryckningar. Massakrer, våldtäkter och kidnappningar är bara en liten del av alla brott som över 90 människor vittnade om pågick när Ríos Montt satt vid makten. Han hade det fulla ansvaret och befälet för alla trupper i landet under den blodigaste delen av inbördeskriget 1982 – 1983.

Detta uppgav han även själv till internationella medier kort efter den statskupp han och en grupp yngre officerare genomförde i mars 1982. Därmed hade han också möjlighet att stoppa de massakrer som armén genomförde.

– Vi har kämpat för rättvisa i 30 år. Det här är inte en våldshandling och det handlar inte om hämnd. Detta handlar om rättigheter. Vi står nu inför ett viktigt moment i vårt lands historia. Om vi glömmer det som hänt så är vi dömda att upprepa historien, sade Francisco Soto från människorättscentret CALDH, i sitt slutanförande på rättegångens sista dag.

Men i förra veckan beslutade sig alltså en av landets högsta rättsliga instanser, Författningsdomstolen, för att underkänna domen efter anklagelser om en felaktighet i processen under domstolsförhandlingarna.

Det innebär att domen ogiltigförklaras och de delar av rättegången som pågick mellan den 19 april och 10 maj ska återupptas.

– I nuläget är allt väldigt oklart. Enligt vad vi fått höra tror båda sidor att rättegången kommer behöva tas om helt, säger Sara Rooth.

Men hon poängterar också att det är stort att målet togs upp i domstol över huvud taget och att de överlevande kommer fortsätta kämpa och kräva rättvisa.

– Jag tycker att det är väldigt starkt. En viktig del i den här typen av domar är att garantera att historien inte ska upprepas. Och då är det också viktigt att vi som omvärld fortsätter följa den här processen.

Frida Svensson