Go to main navigation

EU-bistånd

EU:s fiskepengar har försvunnit

EU har i år gett flera hundra miljoner i stöd för att utveckla fattiga länders fiskenäring. Men stödet har inte kommit de lokala fiskarna till godo, och politikerna vet inte vart pengarna tagit vägen.

EU investerade nästan 1,6 miljarder kronor förra året i partnerskapsavtal inom fiskenäringen, varav dryga 390 miljoner skulle ha gått till att utveckla det lokala fisket i länderna där EU:s båtar har fått tillstånd att fiska. Det handlar bland annat om att stärka kustbevakningen och förbättra infrastrukturen med nya hamnar, främst i utvecklingsländer i Västafrika.

Men enligt Isabella Lövin (MP), Europaparlamentariker som tillsammans med Naturskyddsföreningen har besökt fyra länder i Västafrika för att se vad pengarna används till, så har stödet inte gjort någon nytta.

– Flera av ministrarna som vi pratade med kunde inte precisera vad pengarna hade gått till. Och i Guinea-Bissau satt pengarna fast i en bank som hade tagit pengarna för att borga för ett lån som staten hade tagit, säger Isabella Lövin.

Det var bara i ett av de fyra länderna, Senegal, som Naturskyddsföreningen såg en positiv effekt av fiskestödet.

EU:s fiskepolitik ska reformeras 2012 och Lövin tycker att den då borde delas upp i en ekonomisk del, där EU:s båtar bara ska få tillstånd att fiska om man inte konkurrerar med de lokala fiskarna, och en utvecklingsdel där stödet inte är villkorat som i dag.

– EU bortser i dag från utvecklingsdelen av fisket. På kommissionens utvecklingsenhet finns det bara en person som jobbar med fiskepolitik, och han gör det på halvtid, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Andreas Liljeheden