Go to main navigation
I väntan på regn.

I väntan på regn.

Foto: Jacob Zocherman

Svält

Extrem torka runt Afrikas horn

20 miljoner människor är beroende av mathjälp och situationen kan bli ännu värre. Dåliga skördar och höga matpriser slår nu hårt mot flera av länderna i området.

Floder torkar ur, boskapen dör och spannmålsreserverna är sedan länge tömda. I stora delar av Kenya väntar befolkningen på regn som inte har fallit under de senaste fyra åren. De dåliga skördarna i kombination med obefintliga lager och exportförbud i grannländerna får matpriserna att rusa. I juni i år var priset på majs nästan dubbelt så högt som två år tidigare.

Även i Somalia beräknas över en miljon människor vara i behov av akuta livsräddande åtgärder på grund av den svåra torkan i landet.

För området runt Afrikas horn är också utsikterna för årets skördar dystra på grund av torkan i kombination med konflikter och folkförflyttningar. El Nino, som brukar betyda kraftiga regn i slutet av året, kan förvärra situationen med översvämningar och förstörda skördar.

I hela området är runt 20 miljoner människor beroende av mathjälp enligt FN-organisationen FAO, Food and Agriculture Organization. Den siffran befaras öka.

Ylva Johnson