Go to main navigation
Matslöseri

Foto: Edward Shaw

Mat

FN-organ manar till kamp mot matslöseriet

Samtidigt som behovet av livsmedel snabbt ökar i världen går en fjärdedel av all mat som odlas åt människor på olika sätt förlorad, enligt nya beräkningar. Nu uppmanar FN:s miljörgan Unep till en global kamp mot matslöseriet.

I en ny studie som gjorts av Unep i samarbete med miljö- och utvecklingsinstitutet World Resources Institute, WRI, jämförs slöseriet med mat med hur världen under 1970-talet tvingades agera mot ett liknande slöseri - men då med världens energiresurser.

"Då oljepriserna var rekordhöga och efterfrågan samtidigt ökade inledde världen en kamp för att förbättra energieffektiviteten", skriver rapportförfattarna och uppmanar till en liknande global insats mot dagens matslöseri.

Enligt studien finns det flera orsaker till slöseriet med mat. En är att många jordbruk har dåliga lagringslokaler och att transporterna av maten inte sköts på rätt sätt. En annan är att många konsumenter ratar "gammal" mat.

Den nya studien lanseras samtidigt som det i slutet av förra veckan kom ny och oväntad statistik om hungerns effekter i världen. Enligt flera studier som publicerades på torsdagen är undernäring orsaken till 45 procent av de dödsfall som drabbar barn som ännu inte hunnit fylla fem. Det är en betydligt högre siffra än forskarnas tidigare beräkningar.

– Till stora delar hänger matslöseriet samman med tekniska frågor, exempelvis att Afrikas bönder fortfarande saknar den elektricitet de behöver för att kunna ha kylrum, säger Craig Hanson från WRI till IPS.

Craig Hanson, som är en av författarna till den nya studien, påpekar samtidigt att bara en liten del av jordbruksforskningen, runt fem procent, är inriktad på frågor om hur färdiga produkter ska hanteras. Om den siffran bara kunde fördubblas så skulle mängder av mat kunna räddas, enligt Hanson.

Vid en snabb kontroll kan det tyckas som att slöseriet med mat är ungefär lika stort i den rika som i den fattiga delen av världen. Runt 56 procent av det totala slöseriet inträffar i de rika länderna, och resterande 44 procent i utvecklingsländerna. Men vid en fördelning per capita blir siffrorna annorlunda, och i synnerhet gäller det för Nordamerika. USA:s myndigheter beräknar att närmare 40 procent av landets livsmedel på olika sätt slösas bort.

I de flesta av världens regioner går mellan 400 och 700 kalorier om dagen per capita förlorade på grund av matsvinn. I Nordamerika är dock den siffran hela 1 500 kalorier per person och dag, enligt studien. En aktiv vuxen person behöver få i sig mellan 2 200 och 3 000 kalorier om dagen.

De centrala aktörerna för att få ner matslöseriet är producenter, transportörer och konsumenter. Och enligt experter betyder det att det är särskilt viktigt att genomföra insatser riktade mot kvinnor, eftersom det främst är kvinnor som ansvarar för jordbruk och hushållsarbete i hemmet.

– Kvinnor producerar, tillagar och fördelar mat, så nyckelfrågan är att hjälpa dem att hitta metoder för att minska matsvinnet – både ute på fältet, vid lagringen och i hemmen, säger Danielle Nierenberg, en av grundarna av tankesmedjan Food Tank i Washington.

Nierenberg menar att ju större kunskaper, resurser och infrastruktur kvinnor får tillgång till, desto mer kan slöseriet av mat minskas. Enligt vissa bedömningar har matsvinnet i USA ökat med 50 procent under de senaste fyra decennierna. Amerikanska myndigheter har därför lanserat en satsning för att informera både konsumenter och livsmedelsföretag om hur slöseriet ska kunna minskas.

EU har samtidigt satt upp som mål att slöseriet med mat ska halveras fram till år 2020. Det är en mycket optimistisk målsättning, men ett initiativ som Craig Hanson vid WRI applåderar.

– Målsättningar gör stora saker. Den nuvarande kampanjen för att öka medvetenheten är det första steget – vi måste få människor att förstå att detta är en viktig fråga, säger Craig Hanson till IPS.

 IPS/Carey L. Biron