Go to main navigation

Sri Lanka

FN ska utreda misstänkta krigsbrott

FN:s människorättsråd ska granska de övergrepp som pågick i slutet av inbördeskriget i Sri Lanka. Det gäller krigsförbrytelser som misstänkts ha begåtts av militären då separatistgerillan Tamiliska tigrarna besegrades i maj 2009. Sri Lankas regering menar att utredningen kränker landets självständighet och FN:s grundprinciper.

Upp emot 100 000 människor dödades under det långvariga inbördeskriget i Sri Lanka, som inleddes i början av 1980-talet då LTTE-gerillan, de tamilska tigrarna, tog upp vapen mot regeringsstyrkorna med krav på att den tamilska minoriteten på norra Sri Lanka skulle få bilda en egen stat. I maj 2009 lyckades regeringsstyrkorna besegra gerillan.

Enligt FN begick båda sidor grava människorättsbrott under kriget och i torsdags beslutade FN:s människorättsråd i Genève att de övergrepp som begick i slutskedet av konflikten ska granskas.

Juliette de Rivero vid Human Rights Watch säger att trots att det nu har gått fem år så väntar många av offren för övergreppen fortfarande på att rättvisa ska skipas. Enligt henne kan upp emot 40 000 civila ha dödats under de sista månaderna av kriget.

Sri Lankas regering motsätter sig dock beslutet om en internationell utredning med hänvisning till att en sådan kränker landets suveränitet och FN:s grundprinciper.

Resolutionen, som stöddes av bland annat USA och Storbritannien, antogs dock med röstsiffrorna 23 mot 12, medan 12 av de 47 länderna i människorättsrådet valde att avstå från att rösta. Vid sidan av Sri Lanka var även Pakistan, Kina och Ryssland drivande i motståndet mot resolutionen.

Sri Lankas ambassadör Ravinatha Arayasinha menar att en majoritet - 12 som röstade emot och 12 som avstod - "klargjort" att de inte stödde förslaget.

I resolutionen påpekas att FN:s människorättskommissionär Navi Pillay i en rapport slagit fast att Sri Lankas rättsväsende misslyckats med att utreda de övergrepp som begåtts. Människorättsrådet följde därför Navi Pillays rekommendation att en internationell granskning genomförs.

En expertgrupp som tillsatts av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har slagit fast att arméns soldater gjorde sig skyldiga till mängder av övergrepp, däribland bombangrepp mot civila, summariska avrättningar och våldtäkter. Men expertgruppen har även anklagat tamilska separatister för att ha utnyttjat civila som mänskliga sköldar, samt för att ha rekryterat barnsoldater och för att ha dödat familjer som försökt fly undan striderna.

Gustavo Capdevila