Go to main navigation

Haiti

FN stäms för utbrott av kolera

Offer för det omfattande kolerautbrottet i Haiti har inlett en process mot FN i en amerikansk domstol. De kräver skadestånd och menar att FN bär skulden för epidemin, som spårats till en grupp nepalesiska FN-soldater som ingick i världsorganisationens fredsbevarande styrka Minustah.

Hittills har kolerautbrottet orsakat 680 000 sjukdomsfall och 8 300 människor har dött. Än så länge har FN vägrat betala ut skadestånd men på senare tid har mäktiga röster inom organisationen höjts för koleraoffrens rätt till skadestånd.

Bara under en vecka i slutet av oktober rapporterade Pan-American Health Organisation, Paho, om över 1 500 nya offer för kolera i Haiti och 31 nya dödsfall. Sjukdomen har spritt sig till hela landet.

Sjuksköterskan Viola Augustine, som arbetar på en koleraklinik som drivs av Läkare utan gränser i huvudstaden Port-au-Prince, berättar att man nu inte kan ta emot fler patienter.

- Sedan vi öppnade har över 20 000 personer vårdats här. Just nu är centret fullbelagt och vi kan inte ta emot fler patienter samtidigt som antalet kolerafall ökar på grund av regnsäsongen. Vi får hänvisa dem till andra kliniker, säger hon till IPS.

Kolerautbrottet i Haiti startade i oktober 2010 och har sedan dess lett till över 680 000 sjukdomsfall, och 8 300 människor har avlidit i sjukdomen. Sjukdomsutbrottet har spårats till en grupp nepalesiska FN-soldater som ingick i världsorganisationens fredsbevarande styrka Minustah, som har 9 500 soldater utstationerade i Haiti.

FN har dock vägrat att betala ut skadestånd till de drabbade utan har hänvisat till organisationens diplomatiska immunitet. Men nyligen inledde en grupp jurister som säger sig företräda koleraepidemins offer en process mot FN med krav på skadestånd.

Felicia Paul, 45, som bor i staden Saint-Marc, insjuknade i kolera 2010, men överlevde tack vare att hon fick behandling.

- Jag var sjuk i tolv dagar och mina döttrar insjuknade när de tog hand om mig. Det var Minustah som förde hit sjukdomen och därför vill jag ha skadestånd. Tidigare kunde vi alltid hämta vatten från floden utan att bli sjuka, men sedan förgiftades vattnet av de fredsbevarande soldaternas avföring, säger Felicia Paul till IPS.

I förra månaden bröt FN:s människorättschef Navi Pillay mot organisationens officiella linje då hon offentligt argumenterade för att haitiska koleraoffer bör ha rätt till skadestånd.

FN:s språkrör Farhan Haq säger att Navi Pillay i sin roll som människorättskommissionär alltid ska stå på offrens sida, och att det är ur det perspektivet hennes uttalanden bör ses.

- Vi kan inte göra några andra uttalanden om detta medan den juridiska processen pågår, säger Farhan Haq.

Även Kul Gautam från Nepal, som tidigare var en högt uppsatt FN-diplomat, menar att koleraoffren har rätt till skadestånd. Samtidigt pekar han på att både de nepalesiska FN-soldaterna och den haitiska befolkningen är offer för de omständigheter som gäller för befolkningar i fattiga och eftersatta länder. Både Haiti och Nepal tillhör den grupp av 49 nationer som enligt FN är världens minst utvecklade.

Alla är överens om att koleraepidemin har förvärrats av bristen på rent vatten och sanitära anläggningar i Haiti.

- Jag skulle vilja se en kreativ lösning där de haitiska offren kunde få ett mindre finansiellt stöd av humanitära skäl - utan att FN ska behöva ge upp sin diplomatiska immunitet, säger Kul Gautam.

 Mario Joseph är ordförande för den haitiska juristorganisationen BAI, som driver processen mot FN tillsammans med det USA-baserade Institutet för rättvisa och demokrati i Haiti, IJDH.

- FN:s experter har tydligt slagit fast att det var nepalesiska fredsbevarande soldater som förde med sig koleran till Haiti. Det är uppenbart att skador har uppstått, att FN visat oaktsamhet och därför måste axla sitt ansvar, säger Mario Joseph.

FN-företrädaren Martin Nesirky understryker samtidigt att världsorganisationen fortsätter att göra allt man kan för att bekämpa koleraepidemin i Haiti.

Thalif Deen och Patrick Saint-Pre/IPS