Go to main navigation
Mobiltelefoner i Indien

Foto: Yosarian/Wikimedia Commons

FN

Fler mobiltelefoner än toaletter i världen

Av världens sju miljarder människor har sex miljarder tillgång till mobiltelefoner medan endast 4,5 miljarder har tillgång till toaletter. Det visar hur allvarlig bristen på god sanitet är, menar FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och UD-diplomat.

– Cirka 2,5 miljarder människor, främst på landsbygden, saknar tillgång till god sanitet, säger han. Ironiskt nog är världen överhopad med mobiltelefoner men har brist på toaletter.

 En serieteckning i Världsbankens kalender för 2013 belyser situationen ur ett verkligt men humoristiskt perspektiv. Bilden visar en bybo i ett avlägset hörn av världen med en rulle toalettpapper i ena handen och en mobiltelefon i andra handen, och som med hjälp av GPS försöker hitta närmsta toalett. På mobiltelefonens skärm står det: "Närmsta toalett två kilometer bort".

– Denna bybo är dock lyckligt lottad eftersom uppskattningsvis 1,1 miljarder människor i världen tvingas uträtta sina behov i det fria eftersom de saknar toaletter, säger Eliasson.

Världsbanken har gjort satsningar på digital teknik och mobilappar för att bidra till lösningar av sanitära problem. Den 9 april utsågs tre pristagare av Sanitation Hackathon och App Challenge som uppmärksammar innovativa projekt kring sanitet. Manobi, en av pristagarna, är ett företag som arbetar med mobil- och internettjänster i Senegals huvudstad Dakar.

Företaget har utvecklat ett program för mobiltelefoner som gör att elever, föräldrar och lärare kan rapportera om bristande sanitet i skollokaler. Sun-Clean och Taarifa är de två övriga pristagarna. Sun-Clean är en mobilapp som utvecklats av en grupp studenter vid universitetet i Indonesien. Appen innehåller två spel för barn, ett om sophantering och ett om handhygien. Taarifa är en webbapplikation som skapats av en grupp utvecklare i England, Tyskland, USA och Tanzania och som gör det möjligt för politiker att ge respons på medborgares anmärkningar om brister gällande sanitet.

– Dessa program är bra exempel på innovationer som utvecklas för att förbättra kontrollen och kunskapen kring vatten, sanitet och hygien, säger Joseph Pearce, teknisk rådgivare vid hjälporganisationen Wateraid.

Han menar att enkla idéer kan förändra liv. Det finns dock tekniska utmaningar och behov av ett gott styre innan dessa verktyg kan bidra till varaktiga lösningar.

– Appar kommer att spela en allt viktigare roll i att informera beslutsfattare, men tekniken kan inte lösa hur uppgifterna används. Att informationen leder till konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till rent vatten och god sanitet är kanske den största utmaningen.

 – Dessa typer av IT-innovationer är välkomnade. Vi behöver uppenbarligen mer än appar och webbsajter men programmen innebär viktiga bidrag till att hantera sanitära problem, säger Clarissa Brocklehurst, tidigare chef för FN:s barnfond Unicefs avdelning för vatten, sanitet och hygien.

– Enbart tekniken kan inte lösa den globala sanitetskrisen, men genom att kombinera den med företagsexperters, strategers, sociologers och ingenjörers kunskap kan det leda till verklig förnyelse, säger Andy Narracott från organisationen Water and Sanitation for the Urban Poor, WSUP.

Han säger att tekniska innovationer kan spela en viktig roll i kartläggningar och i att identifiera brister, samt att sprida information för att öka kunskapen, men att det avgörande är hur informationen används och hur man tar itu med problemen.

– Sanitetskrisen är allvarlig och vi är långt ifrån att uppfylla millenniemålet till 2015, enligt nuvarande beräkningar kommer vi missa målet med många miljoner, säger Brocklehurst.

 IPS/Thalif Deen