Go to main navigation
.

Militär i Algeriet.

Foto: Karlos Zurutuza/IPS

Militärutgifter

Flera utvecklingsländer höjer den militära notan

Världens totala militära utgifter sjönk något förra året. Men utanför USA och Europa stiger fortfarande de militära satsningarna.

I måndags publicerade fredsforskningsinstitutet Sipri en rapport  över världens militära utgifter – det vill säga de offentliga utgifter som bland annat täcker försvarsstyrkor och dess aktiviteter, vapen och materielinköp, forskning och utveckling.

 I rapporten framgår att världens totala militära utgifter landade på 1 750 miljarder dollar år 2013. Det var en minskning med 1,9 procent jämfört med året innan. Förklaringen är att utgifterna minskar i väst, främst på grund av att USA har dragit tillbaka sina militära styrkor från Irak och Afghanistan. Men de militära utgifterna har ändå ökat med 1,8 procent i övriga delar av världen och flera utvecklingsländer har bidragit till höjningen.

Afghanistan, Sveriges tredje största mottagare av bistånd, ökade sina utgifter med 77 procent år 2004-2013 och var därmed det land där utgifterna ökade mest. Anledningen är att landet har satsat stort på att bygga upp sina försvars- och säkerhetsstyrkor. Totalt har 23 länder fördubblat sina militärutgifter sedan 2004. Gemensamt för dessa länder var att de uppvisat någon av faktorerna stark ekonomisk tillväxt, någon typ av väpnad konflikt eller höga gas- och oljeintäkter.

Ghana är ett exempel på det sistnämnda. Algeriet har som första afrikanska land spenderat mer än 10 miljarder dollar på militära utgifter, en ökning med nära 9 procent sedan 2012. Anledningar är en önskan om regional maktstatus, hot från väpnade islamistiska grupper i grannlandet Mali och en ökad tillgång till olja, enligt rapporten.

I Centralamerika och Karibien har militärutgifterna ökat snabbt med anledning av det drogrelaterade våldet. Störst ökning syns i Honduras (22 procent), Nicaragua (18 procent) och Guatemala (11 procent).

Mexico ökade utgifterna med 5 procent trots att den ekonomiska tillväxten saktat ned. Andra utvecklingsländer om uppvisar en stor ökning av militära utgifter är Azerbajdzjan, Kazakstan, Irak och Georgien.

Sara Valtersson