Go to main navigation

Portugal

Forna kolonier skapar framtidshopp

Portugiser emigrerar i allt större utsträckning till forna kolonier i Afrika. Portugals lågkonjunktur med hög arbetslöshet har skapat en situation där framför allt unga högutbildade medborgare lämnar landet. I stället ser de framtidsmöjligheter i Angola och Moçambique, två av världens snabbast växande ekonomier.

– Så länge den ekonomiska krisen fortsätter kommer de portugisiska emigranterna att fortsätta öka i antal för varje år, säger Lisa Åkesson, forskare vid Nordiska Afrika institutet.

För första gången i Afrikas postkoloniala historia, söker nu medborgare från en före detta kolonialmakt förbättrade levnadsvillkor i före detta kolonier. Under ett par års tid har nästan 125 000 portugiser flyttat till Angola, och nu ökar även antalet immigranter till Moçambique. 1975 blev båda länderna självständiga efter 400 år (Angola) respektive nära 500 år (Moçambique) av portugisiskt styre.

Portugal har hamnat i den värsta lågkonjunkturen på decennier. För 50 år sedan flyttade unga portugiser i första hand till andra europeiska länder. I dag går de flesta flyttlassen till de växande ekonomierna i Afrika.

I dagsläget finns det över 3 000 portugisiska företag i Angola och ekonomin i den forna kolonin växer så det knakar, med landets oljetillgångar som främsta motor. I Moçambique blomstrar ekonomin främst tack vare upptäckten av världens största gasfyndighet.

– I portugisiska tv-program har framför allt Angola målats upp som ett land där det är lätt att tjäna mycket pengar, där arbetsveckan är kort, och där stor del av livet spenderas på badstranden. I kontrast till detta träffade jag portugiser i Angola som levde utan giltigt uppehållstillstånd och som kämpade hårt för att försörja sig, säger Lisa Åkesson.

Hon menar att det på kort sikt kan vara bra för den nationella ekonomin i Portugal att landsmän skickar hem pengar från Angola och Moçambique. På längre sikt kan det bli en kompetensförlust.

Enligt portugisiska myndigheter flyttar en av tio högskoleutbildade utomlands. Om inte Portugal kommer till rätta med sin ungdomsarbetslöshet befaras det att Portugal kommer att förlora en stor del av en hel generation.

Per Engström