Go to main navigation

Maktlösa arbetare

Gästarbetare tvingas jobba gratis i Dubai

Nästan varannan gästarbetare i Dubai har drabbats av finanskrisen. Många har åkt hem men de flesta biter sig kvar – eftersom alternativet är sämre.

Sakta repar sig världen – och Dubai – från finanskrisen. Men fortfarande kämpar hundratusentals arbetslösa gästarbetare med växande skulder. Deras familjer i Asien tvingas ta barn ur skolan och avstå från sjukvård när Gulf-pengarna slutat komma.

Enligt en ny studie från Centre for Development Studies i Indien har 264 000 gästarbetare från Sydasien rest hem sedan de förlorat sina arbeten i mellanöstern. Värst drabbade är de i Dubai.

Byggboomen i Dubai stoppade upp redan våren 2009 och uppsägningar och lönesänkningar slog igenom framåt hösten. Studien bedömer att 20–30 procent av de planerade byggena i Dubai avstannat eller aldrig påbörjats. Ungefär 40 procent av gästarbetarna har påverkats.

Vissa har rest hem, men de flesta stannar eftersom alternativet – hemländernas garanterade arbetslöshet – inte är bättre.

Emmanuel Morona är generalsekreterare för Migrante Dubai, en organisation för filippinska gästarbetare:

– Många har fått "erbjudanden" att stanna på arbetet, med sänkt eller helt utebliven lön. Arbetsgivarna säger att man delar på risken; "om du stannar och arbetar gratis så lägger vi inte ner". Arbetarna måste ju leva, så de får låna pengar för att klara sig.

Gästarbetare i Förenade arabemiraten måste ha en "sponsor" för att få inresevisum. Ofta är sponsorn också arbetsgivaren och det är vanligt – om än olagligt – att sponsorn behåller arbetarens pass och därmed hindrar den anställde att byta arbete. ILO, FN:s internationella arbetsorganisation, har i många år kritiserat sponsorsystemet. Finanskrisen har fördjupat problemet, anser FN-organet.

– Sponsorsystemet måste ändras, säger Azfar Khan, ILO:s expert på Gulfstaterna till nyhetsbyrån AP. Annars får vi se en fortsatt exploatering av människor.

Trots krisen fortsätter förhoppningsfulla gästarbetare att flyga in till Gulfstaterna, nästan lika många 2009 som 2008, konstaterar Centre for Development Studies. Men många undviker nu Dubai och satsar på Saudiarabien.

 

Karin Alfredsson