Go to main navigation

Lön

Gunilla Carlsson tog lönen från biståndet

Under fyra år betalades biståndsminister Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares löner från biståndsbudgeten. Totalt handlar det om över 20 miljoner kronor. Detta är första gången som en ministerlön har betalats med pengar som är öronmärkta för fattigdomsbekämpning.

År 2009 undersökte UD vilka av departementets utgifter som skulle kunna klassas som bistånd och betalas ur biståndsbudgeten. Orsaken var att UD hade fått ett sparbeting och behövde hitta nya pengar för att finansiera förvaltningen.

I den rapport som presenterades för UD:s ledning fanns bland annat ett förslag att finansiera ett antal av svenska ambassader i olika västländer. Detta fick senare hård kritik när det uppdagades. Vad som hittills har varit okänt är att rapporten också föreslog att den biståndspolitiska ledningens löner skulle betalas med biståndspengar.

Enligt uppgifter till OmVärlden godkändes detta av den dåvarande statssekreteraren Joakim Stymne och kabinettsekreterare Frank Belfrage. Om utrikesminister Carl Bildt och Gunilla Carlsson var informerade är oklart. Lönekostnaden, på omkring sex miljoner kronor per år, drogs från biståndsbudgeten under fyra budgetår med början 2009. Under denna period gick sammanlagt mer än 20 miljoner kronor av biståndspengarna till ministern och statssekreterarens löner.

Det har aldrig tidigare hänt att en biståndsministers lön har klassats som bistånd. Det finns inte heller några andra svenska ministrar vars löner dras från departementets budgetanslag. Ministerns lönekostnad slutade dras från biståndet budgetåret 2013 av okänd anledning.

Nils Resare