Go to main navigation

SVINDEL

Halva mathjälpen till Somalia försvinner

Hälften av all mat som skickas i bistånd till Somalia når aldrig fram. I en färsk internrapport riktas svidande kritik mot FN:s livsmedelsorgan WFP.

Bland annat har WFP anlitat en underleverantör som misstänks tagit emot lösensumman när tre franska hjälparbetare kidnappades.

UD välkomnar en oberoende utredning, men säger samtidigt att den humanitära situationen i Somalia är den värsta i världen och att hjälpen måste nå fram.

WFP verkar i en exceptionellt svår och farlig miljö, men så stora brister och missförhållanden som rapporten pekar på är helt oacceptabla, säger Henning Envall, departementssekreterare på UD.

Sverige gav förra året 515 miljoner kronor i bistånd till WFP, 42 av dessa gavs till Somalia.

Rapporten från FN:s säkerhetsråd visar på punkt efter punkt där biståndet fallerat och mat som skulle gå till behövande i stället har gjort rebeller och kriminella rikare.

Det handlar bland annat om att tre underleverantörer tillsammans har stått för 80 procent av kontrakten med WFP och tack vare det "blivit några av de rikaste och mest inflytelserika personerna i Somalia", eftersom kontrakten utgör den största inkomstkällan i landet. Leverantörerna har byggt upp landets största privata miliser, satt svinnet i system och de tros vara inblandade i länsningen av flera FN-förråd, men även lokal WFP-personal misstänks för inblandning. Dessutom mottog en underleverantör lösensumman på över en miljon dollar för de tre franska hjälparbetare som kidnappades i juli 2009.

WFP:s verkställande direktör, Josette Sheeran, säger i ett uttalande att man avbrutit samarbetet med leverantörerna och att "WFP:s integritet är högsta prioritet och vi kommer att utreda varje fråga som tas upp i denna rapport".

Henning Envall säger att det är uppenbart att den oberoende undersökning som rapportskrivarna efterfrågar behövs. 

– Men kritiken får inte leda till att världen drar sig undan Somalia, det vore förödande. WFP:s insatser är avgörande för miljoner människors överlevnad.

Det är inte första gången WFP är i blåsväder. I höstas avslöjade OmVärlden att WFP flugit fattiga barn till Ghana för att låta dem matas av fruarna till presidenterna i G 8.

 

Viktoria Myrén