Go to main navigation

Ekonomi

Handelskrigets sex största förlorare

Tullar, exportsubventioner och importkvoter. Världens ledare hoppas att en ny Doha-runda ska lösa knutarna i handeln, men allt fler varnar för ökad protektionism. Världsbanken har listat de sex största förlorarna – som alla tillhör världens fattigaste länder.

1. Burkina Faso

Burkina Faso är det land i världen som är värst utsatt för andra länders handelshinder. Detta trots att landet räknas som ett av de minst utvecklade länderna och därmed kan exportera i det närmaste tullfritt till USA och EU. Förklaringen är att Burkina Faso som storproducent av bomull drabbas av rikare länders exportsubventioner. Enligt Världsbanken skulle Burkina Faso tjäna mer på att de rika länderna slutade vräka ut billig bomull än att som i dag få exportera sina varor tullfritt dit.

2. Nepal

Nepal, vars handelspartner är Indien, är det land som är näst hårdast drabbat. Relationerna mellan de båda länderna är präglade av höga tullar och kvoter. Nepal sätter sitt hopp till en ökad handel med Kina och ett handelsavtal med länderna i Sydasien (SAFTA) som på sikt ska minska tullarna i regionen.

3. Mali

Mali har höga tullar mot omvärlden, vilket kan vara en förklaring till att landet också drabbas hårt av andras handelshinder. Liksom Burkina Faso är Mali en stor exportör av bomull, som subventioneras av rika länder. Mali exporterar framför allt till Kina, Italien, Thailand och Brasilien.

4. Kambodja

Kambodja exporterar jordbruksprodukter och tyger. Den största marknaden är USA, men handelsavtalen mellan de båda länderna är ogynnsamma. Till EU får Kambodja exportera utan tullar, men handeln försvåras av mycket regler och av EU:s jordbrukssubventioner. Kambodja tecknade nyligen ett avtal med Kina och hoppas på ökad handel dit.

5. Benin

Sedan början av 1990-talet har Benins ekonomi liberaliserats och många tullar har avskaffats. Ändå är landet hårt drabbat av omvärldens handelshinder – särskilt i jämförelse med andra länder söder om Sahara som är i tullunion med varandra. För att råda bot på problemet diskuterar Benin med Nigeria och Togo om att upprätta en frihandelszon.

6. Malawi

Malawi producerar i huvudsak tobak och socker. Båda varorna är belagda med omfattande handelshinder i form av tullar och subventioner. Obalans i bytesbalansen har bidragit till att Malawis valuta – kwachan – har förlorat värde på senare år.

Källa: Världsbanken

Ylva Johnson