Go to main navigation

Pressfrihet

Här dödades flest journalister

Förra året dödades 70 journalister på grund av sitt arbete. Det är visserligen aningen bättre än 2013 men siffran är ändå ovanligt hög. – De två senaste åren har varit de värsta åren hittills. Det finns en tydlig anledning – Syrien, säger Joel Simons, verkställande direktör för Committee to Protect Journalists.

Under 2013 dog nästan 30 journalister i Syrien. Det var det enskilda land där journalister drabbades värst.

Det höga antalet berättar dock inte hela historien om det farliga läget i landet, enligt en rapport som har skrivits av Committee to Protect Journalists. Även kidnappningar var vanligt förekommande i Syrien och i slutet av året var fortfarande 30 journalister  kidnappade. De flesta tros vara tillfångatagna av rebellgrupper.

– Vi försöker hela tiden att få ner siffrorna och minska risken för journalister. Men i vissa situationer är vi maktlösa. Syrien är i en sådan situation, vi har ingen möjlighet att göra någonting förutom att se till att journalister som beger sig dit är medvetna om riskerna. För oss är det ändå alltid viktigt att dokumentera och komma ihåg fallen, säger Joel Simons.

Sammanlagt mördades nästan hälften av de journalisterna som dog under förra året. Drygt 30 procent dödades i samband med strider. Trots den höga siffran var det procentuellt färre journalister som blev mördade än vad det brukar vara. Enligt Joel Simons beror det på att striderna i Syrien tagit många liv och därför sänkt procentsatsen.

Att mörda en journalist är enligt Committee to Protect Journalists, CPJ, en typ av censur. Ofta handlar det inte bara om att stoppa en artikel utan att man sänder ett meddelande som tystar andra journalister också.

Mexiko, som brukar vara med på listan, var i år inte med alls eftersom inget dödsfall kunde bekräftas som arbetsrelaterat under 2013. Men enligt Joel Simons kan det bero på att många fall inte har undersökts tillräckligt.

– I Mexiko är det ett stort problem att drogkartellerna har så mycket makt. Regeringen står hjälplös. Tyvärr beror den lägre siffran också på att färre väljer att jobba som journalister, säger Joel Simons.

Sedan 1992 har CPJ varje år sammanställt en rapport för att få överblick av hur riskerna ser ut för journalister. Det har blivit till en bred databas där viktiga trender går att avläsa.

– Överlag finns det två orsaker till att journalister blir dödade. Det ena är konflikter, där våldet är utbrett, vilket betyder att situationen i sig är osäker. Det andra beror på straffrihet, när en journalist blir dödad görs ingen riktig utredning och ingen straffas, vilket i sin tur leder till att fler journalister dödas, säger Joel Simons.

De länderna som kommer efter Syrien på listan över antalet dödade journalister under 2013 är Irak, Egypten, Pakistan och Somalia. För hela den drygt tjugo år långa perioden som statistiken täcker har flest journalister blivit dödade i Irak, Filippinerna, Syrien, Algeriet och Ryssland.

– Vår viktigaste uppgift är att få beslutsfattare engagerade i att lösa brotten. Ofta handlar straffriheten om en politisk ovilja. För att få ner siffrorna och sänka risken för journalister är det viktigt att ändra på det, säger Joel Simons.

Isabel Gustafsson och Stina Bergdal