Go to main navigation

Ledarlöst

Högt satta mål för ny USAID-chef

Trots Obamaadministrationens löfte att USAID ska spela en större roll i utrikespolitiken har biståndsorganet stått utan ledare i tio månader. Men målen är ambitiösa för nye chefen Rajiv Shah.

Den 36-årige läkaren Rajiv Shah tar över en organisation som på senare år förlorat i såväl inflytande som personalresurser. USAID har sedan början av 2000-talet stått alltmer under Utrikesdepartementets kontroll och förlorat mycket av sin självständighet. Samtidigt har antalet heltidsanställda minskats med runt fyrtio procent de senaste två decennierna.

Men det finns ljuspunkter för den nya USAID-chefen. President Obama har utlovat en fördubbling av biståndsbudgeten, och tanken är att utvecklingsarbetet ska få en mer framträdande roll i utrikespolitiken.

Enligt utrikesminister Hillary Clinton kommer utvecklingsarbetet spela en lika viktig roll i amerikansk utrikespolitik som diplomati och satsningar på militären. I ett tal om den amerikanska biståndspolitiken som hölls den 6 januari, dagen innan Shah officiellt svors in som USAID-chef, betonade Clinton vikten av utvecklingsarbetet för att komma tillrätta med extremism i den fattiga delen av världen.

Det är dock inte alla som hyllar den nya administrationens syn på biståndets roll. Det finns en risk att projekt som inte ger snabbt politiskt resultat får stryka på foten när biståndet alltmer kopplas till utrikespolitiska mål, menar kritikerna.

Jon Andersson