Go to main navigation

Briefing

Regeringen granskar Idea

Demokratiorganisationen Idea kommer att granskas. Det uppger källor på UD efter Omvärldens avslöjande om att organisationens generalsekreterare har beviljat skyhöga konsultarvoden för oklara uppdrag.

Efter OmVärldens avslöjande den 18 juni har statssekreterare Hanna Hellquist kallat Ideas generalsekreterare Vidar Helgesen till UD. Mötet kommer att ske i morgon. UD vill idag inte berätta vilka krav man tänker ställa på IDEA men vad OmVärlden erfar kommer de att kräva redovisningar av konsultarvoden, chefslöner och krav på att en oberoende systemrevision genomförs.

Sverige är sedan Idea startade för 17 år sedan organisationens största bidragsgivare. 2011 uppgick det svenska bidraget, som tas ur biståndsbudgeten, till 63 799 748 kronor. Dessutom bekostar Sverige Ideas huvudkontor på ön Strömsborg i Stockholm till en kostnad av 6,3 miljoner kronor om året.

Till skillnad från många andra medlemsstaters bidrar Sverige i huvudsak med så kallade core-pengar som fritt kan användas till administration eller till andra kostnader i verksamheten. Det gör de svenska bidragen särskilt viktiga för organisationen.

Enligt Maria Leissner, som fram till nyligen var Sveriges representant i Ideas styrkommitté, har UD flera gånger fört fram synpunkter på att organisationen har för höga overhead kostnader och på att för få utvärderingar har gjorts.

– Efter det har de gjort en del mindre utvärderingar. Bland annat av programmet för politiska partier. Det ledde till att de kraftigt omvärderade programmet och man insåg att något måste göras, säger Maria Leissner.

År 2008 ville Sverige också att en oberoende så kallad systemrevision genomfördes. Men så blev det inte. Istället godtog Sverige att Ideas egna medarbetare gjorde en så kallad halvtidsöversyn. Organisationen har också börjat införa en resultatorienterad styrning, så kallad result based mangement.

Men efter det som nu har kommit fram anser Maria Leissner att det behövs en systemrevision av Idea.

– Jag tycker att det är ett rimligt krav att ställa. Det är alldeles klart att UD tar det här på stort allvar och kommer att skaffa sig ett rejält underlag, säger hon.

Efter OmVärldens avslöjande har flera nya tips kommit in till tidningen. Bland annat har det visat sig att Ideas kontor i New York inte är ackrediterat som en internationell organisation i USA. Det gör i praktiken att organisationens inte kan arbeta där.

Istället har Ideas platschef i New York, Massimo Tommasoli, under sex år kunnat arbeta med hjälp av den diplomatstatus han fått som medföljande eftersom hans fru tidigare var anställd av en ambassad.

Nils Resare