Go to main navigation

OmVärlden granskar

Idea stängde kontor i Västafrika

I november förra året stängde Idea sitt kontor i Västafrika. Personalen övergavs och räkningar lämnades obetalda. Det visar en intern rapport som OmVärlden har tagit del av.

Ideas kontor i Ghanas huvudstad Accra anses ha varit ett av demokratiorganisationens mest aktiva. Under de sex första månaderna 2013 genomförde kontoret 16 olika insatser.

På programmet stod bland annat medieträning i Botswana, stormöten med politiska ungdomsförbund i Guinea och utbildning i väljarregistrering i Elfenbenskusten. Enligt en intern Idearapport lades kontoret ner av ekonomiska skäl.

Av rapporten framgår det också att det fanns stora brister i hur demokratiorganisationen hanterade nedläggningen av kontoret i Accra. Bland annat meddelade de inte sin lokalanställda personal förrän nedläggningen var ett faktum. Men personalen misstänkte tidigt att något var i görningen. Bland annat upptäckte de att de program som kontoret hade genomfört inte fanns med i Ideas kvartalsrapport. När de ifrågasatte detta fick de undvikande svar från huvudkontoret i Stockholm.

Det officiella beskedet om nedläggningen kom den 12 augusti förra året. Drygt tre månader senare, den 30 november var kontoret nedlagt. Den interna rapporten beskriver hur personalen lämnades i sticket vid nedläggningen och att de inte fick något avgångsvederlag, förutom en månadslön. De anställda protesterade och påpekade att förfarandet stred mot Ghanas arbetslagstiftning. Svaret de fick var att lagen inte omfattade Idea utan att de fick vända sig till rättsliga instanser i Sverige om de inte var nöjda.

Joan Sawe, tillförordnad generalsekreterare på Idea, tillbakavisar kritiken.

– Vi genomförde stängningen på bästa möjliga sätt, säger hon.

Enligt Joan Sawe ska de anställda ha informerats muntligt redan under våren 2013. Stängningen borde därför inte ha kommit som någon överraskning. Hon kan dock inte ange några datum för när informationen ska ha givits.

Joan Sawe hävdar också att de anställda gavs bra villkor:

– De fick det officiella beskedet i mitten av augusti och deras sista lön betalades ut i december. Det är fyra och en halv månad däremellan. Enligt anställningskontraktet räcker det med en månads varsel, säger hon till OmVärlden.

Joan Sawe vill inte kommentera att personalen ska ha fått beskedet att arbetslagstiftningen inte gällde och att de fick vända sig till en domstol i Sverige om de ville klaga. I stället hänvisar hon till Ideas värdlandsavtal med Ghana och där står ingenting om rättsliga förfaranden för lokalanställda. Rapporten beskriver också att räkningar lämnades obetalda på kontoret efter den snabba stängningen.

I dag säger Idea att det bara handlar om en obetald räkning och att den ska betalas.

Carolina Jemsby