Go to main navigation
Strömsborg

Strömsborg, där Ideas huvudkontor är beläget.

Foto: Allgau/Wikimedia Commons

OmVärlden granskar

Ideas löneförmåner får skarp kritik

Demokratiorganisationen Ideas generösa ersättningssystem för räntor och amorteringar, som OmVärlden avslöjade i måndags, har ingen motsvarighet varken hos svenska myndigheter eller FN. Ingen ersättning beviljas för bostäder som utlandsanställda äger. Många ställer sig nu frågande till Ideas förmåner – däribland Sveriges biståndsminister.

Biståndsminister Hillevi Engström gick i måndags till hårt angrepp mot Ideas ersättningssystem i Ekot. Med tanke på de höga löner som Idea betalar tycker hon att de anställda själva kan stå för sina kostnader. Organisationens ersättningar för räntor och amorteringar på bostadsrätter kallar hon för orimliga.

– Det är väldigt olämpligt eftersom man betalar till en persons privata sparande. Biståndet ska gå till fattiga och förtryckta människor, säger hon.

I måndags kunde OmVärlden avslöja att den förre chefen för Idea, Vidar Helgesen, fick ersättning för räntor och amorteringar med över 15 000 kronor per månad. När han i november sålde sin bostadsrätt på Rörstrandsgatan i Stockholm hade han tjänat 3,7 miljoner kronor på affären. Bostaden var till en del subventionerad av svenska biståndspengar.

Demokratiorganisationen Idea har vid flera tillfällen hävdat att det ersättningssystem för boende, som infördes 2012, följer internationell praxis. OmVärldens efterforskningar visar att det inte stämmer, eller åtminstone är det mycket ovanligt.

 Inom FN betalas ingen bostadsersättning ut till personer som äger sin bostad. De ersätter enbart för hyreskostnader när den anställde får merkostnader på grund av sin utlandstjänst. Ett likande system använder Sverige för utlandsstationerade statsanställda. En orsak till detta är att den anställde inte ska kunna få ett bostadsklipp subventionerat med skatte- eller biståndspengar.

Den svenska staten betalar inte ersättningar för räntor och amorteringar för en bostad som den anställde äger.

– Vi hanterar skattebetalarnas pengar och kan ersätta bara för merkostnader förorsakade av utlandsstationeringen. Vi bidrar inte till att de anställda ska göra privata förtjänster på sitt boende, säger Dan Hultgren som arbetar med utlandsvillkor på Arbetsgivarverket, de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation.

Normalt betalar den svenska staten en ersättning som är kopplade till den anställdes hyreskontrakt om det anses rimligt och skäligt. För anställda inom Sida och UD är det möjligt att de får bo i hus eller lägenheter som Sverige äger under sin utlandsvistelse. I dessa fall utgår ingen extra ersättning för bostadskostnader. I vissa fall kan EU ge schablonersättningar för anställda som arbetar utomlands. Dessa skulle kunna användas till räntor och amorteringar för en egen lägenhet. Men i dessa fall måste de anställda alltid betala skatt för dessa löneförmåner, något som inte är fallet för de anställda i Idea.

Flera experter som OmVärlden har pratat med ställer sig frågande till Ideas ersättningssystem. I princip ger det en högre ersättning ju högre boendekosnader den anställde har. Därmed kan man välja en hög amorteringstakt för att få en maximal ersättning. I fallet med Vidar Helgesen fick han den högsta ersättningen bland annat genom att amortera 28 000 kronor per månad på sin bostadsrätt.

Nils Resare

Läs mer om Ideas regler för subventionssystem "Allowances procedure" (PDF)

Rättelse: I artikeln ”Bistånd betalar Ideachefens bostadsklipp", i OmVärlden nr 2 2014, uppgav vi att Vidar Helgesen fick sina amorteringar på 10 000 kronor per månad betalda. Denna uppgift är felaktig. Utifrån de uppgifter OmVärlden har haft tillgång till går det inte att särskilja hur mycket av bidraget som användes till räntor och hur mycket som gick till amorteringar.