Go to main navigation

Bistånd

Indien utmanar Kina

Indien har fått upp ögonen för Afrika. Med stark ekonomisk tillväxt och siktet inställt på ett ökat internationellt inflytande förvandlas landet från utvecklingsland till biståndsgivare.

Att Indien tackade nej till bistånd i samband med tsunamikatastrofen 2005 och i stället skänkte 22 miljoner dollar till andra drabbade länder uppmärksammades världen över.
Men redan två år tidigare beslöt Indien att öka sitt bistånd till Afrika och samtidigt skriva av skulder från Moçambique, Tanzania, Zambia, Ghana och Uganda.

"Indien profilerar sig som en likvärdig partner till Afrika"

De kommande fem åren planerar Indien att öka sitt afrikanska bistånd till 500 miljoner dollar, samtidigt som utlåningen fördubblas till 5,4 miljarder dollar. En bakgrund till satsningen är att Indien hoppas på stöd från Afrika i sin strävan efter en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Dessutom behöver landet afrikanska råvaror till sin växande industri och till exportmarknader för indiska produkter.

Genom exportkrediter bygger nu indiska företag järnvägar och utvecklar it, elförsörjning och jordbruk. Krediterna anses vara ett bra sätt för små och medelstora indiska företag att ta sig in på den afrikanska marknaden. Handeln med Afrika har femdubblats under de senaste fem åren och de indiska företagen fortsätter att öka sina investeringar i Afrika.

För indiska storföretag är Sydafrika, Nigeria, Egypten och Kenya viktiga länder, och Kenya importerar redan mer varor från Indien än från Kina. Bland traditionella indiska handelspartner längs Afrikas östkust – från Etiopien i norr till Moçambique i söder – utsätter Indien Kina för allt hårdare konkurrens.

De båda ländernas koncept ser ungefär likadana ut: krediter, bistånd, företagsinvesteringar och export av konsumtionsvaror till Afrika. Men där Kina kritiserats för exploatering av såväl arbetskraft som naturresurser, vill Indien profilera sig som en likvärdig partner i förhållande till Afrika.

– Om Indien skulle köra samma aggressiva politik i Afrika som Kina, skulle indiska medier rapportera om det, säger Fantu Cheru, forskningschef på Nordiska Afrikainstitutet.

Med ett växande antal indiska aktörer ökar valfriheten för afrikanska regeringar och företag, som får en chans att minska beroendet av Kina, EU och USA. Ett växande missnöje med Kina kan till och med leda till att Indien går om Kina i Afrika.

Malin Mendel Westberg