Go to main navigation

Fettchock

Indisk fetma oroar

Samtidigt som undernäringen lever kvar har Indien fått ett nytt folkhälsoproblem: fetma. Och indier är känsligare än andra för fetmans följdsjukdomar.

Fetmaepidemin kom senare till Indien än till västvärlden och andelen feta eller överviktiga indier är fortfarande betydligt lägre än här. Ändå har fetman redan skördat många offer. Indier är nämligen känsligare än andra för övervikt och drabbas av diabetes, hjärtinfarkt och andra följdsjukdomar vid lägre BMI (body mass index) än exempelvis européer.

– Det beror bland annat på att indier har en högre andel kroppsfett och att fettet i större utsträckning lägger sig runt midjan där det är farligast, förklarar professor Anoop Misra, en av Indiens främsta diabetesexperter.

Anoop Misra har nyligen lett en arbetsgrupp, som rekommenderar att indier därför ska få egna, lägre gränser för vad om räknas som övervikt och fetma: i stället för vid BMI 25 respektive 30, ska gränserna för indier dras vid BMI 23 respektive 25.

– Vi indier är definitivt mer utsatta än andra folk för både diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, fastslår han.

Redan i dag är Indien det land i världen som har flest fall av diabetes: den senaste siffran är 51 miljoner. Det handlar nästan uteslutande om så kallad vuxendiabetes, som har starkt samband med övervikt. Till år 2030 väntas antalet diabetessjuka i Indien öka till 87 miljoner.

Precis som i de flesta andra länder startade fetmaepidemin i Indien med de rika och vandrar neråt genom samhällsklasserna. Idag har problemen nått medelklassen, och de sprider sig snabbt. När Anoop Misra studerade ett slumområde i Delhi, upptäckte han att nära en tredjedel av invånarna hade så hög andel kroppsfett att de måste räknas som överviktiga. Mer än var tionde vuxen i detta slumområde led av diabetes.

Det här innebär att Indien nu får bära en dubbel sjukdomsbörda. Samtidigt som undernäring och infektionssjukdomar finns kvar, ökar sjukdomar som tidigare förknippades med västvärlden. Professor Narendra Arora, chef för det epidemiologiska forskarnätverket Inclen Trust, är djupt oroad för framtiden:

– Vad vi sett hittills är bara början, säger han. Vi sitter på en vulkan av kroniska sjukdomar, och sjukvården ensam kan inte förhindra utbrottet.

– Nej, för att komma åt drivkrafterna bakom fetma och dess följdsjukdomar krävs förebyggande åtgärder på en rad olika samhällsområden. Och vi måste handla snabbt – annars kommer en stor del av vår tillväxt att ätas upp av kostnaderna för de kroniska sjukdomarna.

 

Miki Agerberg