Go to main navigation

Flyktingar

Information ska få politiker till flyktingförvar

I länder där varken journalister eller frivilligorganisationer har möjlighet att besöka flyktingförvar har i stället Europas parlamentariker en viktig roll att spela. Det menar Europarådet och organisationen APT. De har dragit igång ett informationsprojekt som ska få fler parlamentariker att besöka Europas flyktingförvar.

I många länder i Europa tillhör flyktingförvaren de mest stängda och ogenomskinliga delarna av den offentliga förvaltningen. I förvaren sitter flyktingar och asylsökande som inte har begått något brott, men som ändå är frihetsberövade.

– Vi parlamentariker är allmänhetens ögon. Det här är slutna världar och ju fler som besöker flyktingförvaren desto mer transparens får vi, säger Mikael Cederbratt, riksdagsledamot för Moderaterna.

Under de senaste tio åren har antalet flyktingförvar ökat med 50 procent i Europa och hjälporganisationer beskriver situationen som allvarlig och efterfrågar en tydligare transparens.

I åtskilliga europeiska länder ges varken journalister eller frivilligorganisationer möjlighet att besöka förvaren. Den rätten har däremot de flesta europeiska parlamentariker, och skulle därmed kunna spela en viktig roll för en ökad transparens.

– Det är viktigt att de utnyttjar den rättigheten och därmed bidrar till ökad insyn, vilket i sin tur kan öka rättssäkerheten och minska risken för övergrepp, säger Rosita Ericsson, kommunikationschef för den Genèvebaserade organisationen Association for the Prevention of Torture, APT.

En undersökning som Europarådet gjorde för två år sedan visar att ytterst få parlamentariker känner till sin rätt att besöka flyktingförvar och att ännu förre utnyttjar den. Därför har APT tillsammans med Europarådet tagit fram en broschyr för att hjälpa parlamentariker runt om i Europa att besöka flyktingförvar i sina egna länder och i övriga Europa.

– Vi tycker att det är viktigt att de som är ansvariga för att stifta lagar och se till att de följs faktiskt intresserar sig för hur verkligenheten ser ut för de personer som sitter frihetsberövade, säger Rosita Ericsson.

Mikael Cederbratt (M) har vid ett par tillfällen besökt grekiska flyktingförvar, som han beskriver som ”bra exempel på hur det inte ska se ut”. Han är positivt inställd till informationskampanjen.

– Broschyren kan få fler politiker som inte har flyktingar och mänskliga rättigheter som sitt specialintresse att besöka förvaren. Lättillgänglig information gör tröskeln lägre, menar han.

Broschyren är bara en del av ett större projekt för att öka intresset och kunskapen hos europeiska parlamentariker för att besöka låsta förvar av flyktingar och asylsökande. APT har exempelvis haft två kurser för parlamentariker och kommer nästa år att publicera en mer allmän handbok för besök av flyktingförvar, tillsammans med UNHCR.

Per Engström