Go to main navigation

Glapp

”Du kan kalla det för ett förtroendegap”

UD har vidtagit flera åtgärder för att lösa de interna konflikterna. En del utmaningar återstår men arbetet går åt rätt håll. Det är budskapet från biståndsminister Gunilla Carlsson.

Det var Gunilla Carlsson som sommaren 2012 tog initiativ till att anlita konsultfirman Ramböll för att hantera konflikterna på UD. Hon ansåg att det under en tid hade funnits olika syn på hur de interna arbetsprocesserna skulle skötas på UD.

Detta ledde till missförstånd mellan den politiska ledningen och tjänstemännen.

– Jag uppfattade att det fanns ett glapp som vi behövde komma till rätta med för att politiken skulle kunna få fullt genomslag, säger hon.

Hittills tycker Gunilla Carlsson att arbetsprocessen har varit konstruktiv och att UD har fått viktiga verktyg för att lösa sina problem. Inte minst det stora seminarium som Ramböll ordnade i september tycker hon vara givande.

– Vi hade ett väldigt bra möte när vi började låta saker och ting komma upp på ytan. Jag kände att det fanns en stark vilja att bidra från dem som jobbar här. Från min sida fanns det ett behov av att ta mitt ansvar för att vara tydlig och tillse att alla de här människorna kommer till sin rätt, säger hon.

Till en viss del är Gunilla Carlsson självkritisk. Hon säger sig ha lärt sig mycket om behovet av ledarskap och att vara tydlig från konsulterna.

– Jag har tagit det här till mig. Jag vill att människor ska känna sig trygga, säger hon.

Hur ser du på att den politiska ledningen upplevs som sträng, formalistisk och detaljinriktad av tjänstemännen?

– Jag tror det är väldigt viktigt att vara tydlig. Samtidigt är det viktigt att vi på regeringskansliet jobbar på ett formellt korrekt sätt. Men om det här blir kontraproduktivt då ligger det i mitt ansvar att förklara varför saker har en viss form och att medarbetarna känner trygghet i det. Men det var just det som de inte gjorde. Du kan rent av kalla det för ett förtroendegap, säger hon.

Har styrningen av Sida blivit lidande?

– Jag vet inte. I slutändan mäts resultaten där ute och jag hör mycket bra om myndigheten Sida. De anses vara innovativa, nydanande och de hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. Jag tycker nog att vi har gjort en hel del styrningsförbättringar och förtydligat rollerna och ansvarsfördelningen, säger hon.

Du får kritik för att du inte är närvarande i arbetet på UD:s enheter. Har du ändrat på det?

– På åtgärdslistan finns det många saker som vi har infört och som vi jobbar med. Men en av de saker som jag inte har gjort är att vara ute på enheterna och träffa fler än de som är föredragande.

Den biståndspolitiska plattformen skulle ha lanserats för mer än ett år sedan. När kommer den att lanseras?

– Jag återkommer till det. Vi är på god väg. Plattformsarbetet är också ett sätt att fundera på hur vi arbetar tillsammans. Därför har det tagit lite längre tid. Men jag kommer inte att ge dig något datum här i dag, säger hon.

Nils Resare