Go to main navigation
Jordanflodan

Borgmästare från Jordanien, Palestina och Israel häller symboliskt tillbaka vatten i Jordanfloden.

Foto: Itamar Grinberg/ Friends of the Earth Middle East

Mellanöstern

Jordanfloden, en dörr till fred?

När de politiska lösningarna kring vattnet i Jordanfloden inte räcker vill den gränsöverskridande miljöorganisationen Friends of the Earth Middle East (FoEME) vända upp och ned på frågan. Organisationen, som är verksam i Palestina, Israel och Jordanien, vill göra det gemensamma problemet med den uttorkade och förorenade Jordanfloden till en väg mot fred.

Rivalitet om vatten som korsar landsgränser är inget nytt. Konflikten om vattnet i Jordandalen har pågått länge – och den har bidragit till att 96 procent av vattenmängden som strömmade i den södra delen av Jordanfloden nästan helt försvunnit på femtio år.

Den södra delen av floden bildar gränsen mellan Jordanien i öster och Israel och Palestina i väster. Det livsviktiga vattnet i den betydelsefulla och biologiskt unika floden har länge varit en stridsfråga. Bristande regional samverkan, klimatförändringar, ökad befolkningsmängd och dåligt underhåll har nästan helt förstört den.

Vattenledningar och stora vattendammar i Israel, Jordanien och Syrien har gjort att den södra delen nästan helt torkat ut. Den lilla rännil som finns kvar består i stort sett av hälsovådligt avloppsvatten. Detta har lett till att den palestinska befolkningen har tillgång till oproportionerligt lite vatten. Det råder delade meningar om vem som bär skulden, om vem som förorenar mest, vem som betalar mest och hur vattenresurserna ska fördelas. Frågorna är många och svaren komplexa.

Förra veckan arrangerades World Water Week på Stockholmsmässan och Jordanfloden var ett av de ämnen som diskuterades. I fokus var ett EU-finansierat projekt som leds av FoEME, Stockholm International Water Insitutute (SIWI), och Global Nature Fund (GNF). Projektets mål är ett regionalt samarbete för att återställa Jordanfloden, få till stånd en rättvis fördelning av vattnet och nå fredliga lösningar mellan Israel, Palestina och Jordanien.

FoEME menar att man inte kommer att kunna rädda floden om inte länderna samarbetar. För en tid sedan arrangerade FoEME ett möte mellan borgmästare från Palestina, Israel och Jordanien. I samband med det lyckades man få borgmästarna att kliva ner i floden och tillsammans posera för en bild där de tömmer en urna med rent vatten för att symbolisera det vidare samarbetet.

En del ser bilden som ett jippo som försöker släta över de riktiga frågorna, medan FoEME ser den som ett steg i rätt riktning. Organisationen menar att det måste till en dialog för att stärka samarbetet och för att någon gång kunna nå en fredlig lösning.

Representanter från de tre länderna behöver se vilka fördelar en välmående flod skulle ha för befolkningen och ländernas ekonomier. Under frågestunden efter seminariet ställde några av åhörarna frågor, bland annat kring fotografiet på de tre borgmästarna. De undrade vad syftet med bilden var och hur fördelningen av vattnet ser ut i praktiken. Stämningen i lokalen blir lite spänd.

Munqeth Mehyar, ordförande för FoEME Jordanien förtydligar att han och hans kollegor från Israel och Palestina representerar en civil miljö- och fredsorganisation och att de inte är politiker.

 – ”We have to stop the blame game”. Vi måste sluta att skylla på varandra, säger Munqeth Mehyar.

Ylva Kullander