Go to main navigation
Rangoon och UD

Foto: David Isaksson och Holger Ellgaard/Wikimedia commons

Konflikt om närvaron i Burma

Sida kallar hem personal från Bangkok

På grund av en konflikt mellan UD och Sida om närvaron i Burma kommer det svenska rekordbiståndet till landet att administreras från Stockholm. Det står klart sedan Sida beslutat att ta hem sin personal med Burmaansvar från ambassaden i Bangkok. Samtidigt som den svenska frånvaron i Burma får skarp kritik av det civila samhället.

Regeringen beslutade i somras att ge 750 miljoner kronor i bistånd till Burma under de kommande fem åren.

Tidigare hade Sverige bara gett humanitärt bistånd, men de senaste årens politiska förändringar fick regeringen att ompröva politiken.

– Samtidigt som det fortfarande finns stora utmaningar i Myanmar ser vi att tiden nu är mogen för ett bredare utvecklingssamarbete än vi tidigare haft med landet, sade dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson i ett uttalande.

Men trots det ambitiösa biståndsprogrammet har Sida eller UD inte upprättat något fast bemannat kontor i Burma, vilket är ovanligt, möjligen unikt, för ett så stort biståndsprogram. Istället har stödet administrerats från den svenska ambassaden i Bangkok.

En ordning som nyligen fick skarp kritik av flera civilsamhällesorganisationer som är verksamma i Burma.

– Vi anser att ett flexibelt stöd under rådande omständigheter också fordrar en aktiv svensk närvaro i landet. Det är med oro vi noterar att en sådan ännu inte upprättats, skrev bland andra Svenska Burmakommittén och Civil Rights Defenders nyligen i ett öppet brev till Carl Bildt.

Nu har Sida alltså tröttnat på att UD inte låter dem arbeta inifrån Burma och kommer i fortsättningen att administrera biståndet från sitt kontor i Stockholm. 

– Vi har varit tydliga från Sidas sida att en effektiv hantering av stödet till Myanmar skulle underlättas av en fast stationering inne i landet. I väntan på detta har vi beslutat att ta hem personal från ambassaden i Bangkok, säger Georg Andrén, avdelningschef på Sida.

Han säger också att kostnaden för att operera från Bangkok är för höga och att det blir mer effektivt att sköta stödet från Sverige. Den ansvarige handläggaren kommer att få en ”väl tilltagen resebudget”, samtidigt menar Andrén att bristen på närvaro inne i landet kan skapa problem för det femåriga biståndsprogrammet.

– Uppstarten av den nya strategin kommer att gå långsammare, definitivt.

OmVärlden har sökt biståndsminister Hillevi Engström för en kommentar men hade vid pressläggningen av nyhetsbrevet ännu inte fått någon sådan. Den enda kommentaren UD gett kommer från Ann Uggla, departementssekreterare med ansvar för Burma.

– Det står Sida fritt att ta beslut angående hur deras bemanning ser ut, säger hon till OmVärlden.

Jesper Bengtsson