Go to main navigation
Kosovo

Pristina, Kosovo. Graffitimeddelandet ”EULEX kommer från Serbien” är ett säkert tecken på att EU:s rättsliga mission inte är särskilt populär. Under fem år har 2000 utländska experter försökt förbättra rättsskipningen i landet.

Foto: Armend Nimani/Scanpix

I fokus

Korruptionen fortfarande epidemisk i Kosovo

EU:s civila insats i Kosovo är den största och dyraste någonsin. Men unionens försök att förbättra rättsskipningen i landet får svidande kritik. Efter fem års arbete är korruptionen fortfarande ”epidemisk” och EU har inte lyckats leverera tillräckligt många fällande domar.

Det var fullt kaos på domstolen i norra Kosovo när den svenska riksdagsledamoten Björn von Sydow kom på besök. Arkivet låg slängt på golvet och det fanns inga datorer. De domare och åklagare som hade rekryterats av EU:s rättsliga mission, Eulex, var frustrerade och kunde varken kommunicera med lokalbefolkningen eller med domstolens personal. Alla samtal fick ske med tolkhjälp.

– Att få i gång ett domstolsmaskineri som var i sådan oordning… ja du… det var inte lätt, säger Björn von Sydow.

Under de senaste åren har Björn von Sydow varit Europarådets särskilda rapportör för Kosovo. Uppdraget har regelbundet fört honom till regionen där han har träffat regeringsföreträdare, domare, oppositionspolitiker och frivilligorganisationer.  Nyligen överlämnade han sin slutrapport till Europarådet.

Efter fem års självstyre, med rättslig assistans från EU, anser Björn von Sydow att domstolarna i Kosovo är det största kvarstående problemet i den unga nationen. Rättsskipningen är för dålig och domstolen i Mitrovitca i norra Kosovo är inget undantag.

– De har inte levererat tillräckligt många domar och kvaliteten på domarna har inte varit tillräckligt bra. Sannolikt förekommer det korruption i domstolen där, liksom vid andra domstolar i Kosovo, säger han.

Björn von Sydow är inte ensam om sin uppfattning. I höstas gick EU:s revisionsrätt till hårt angrepp mot Eulex fem år långa insats i landet. I sin rapport konstaterade den att den organiserade brottsligheten och korruptionen fortfarande är omfattande. Men rättsväsendet har inte gjort några framsteg. Det finns en politisk inblandning i rättsskipningen och det saknas skydd för vittnen, vilket gör utredningarna mycket svåra.

Revisionsrätten slår därför fast att EU:s insats inte har varit ändamålsenlig. En viktig förklaring till detta är att den personal som EU:s medlemsstater har skickat till Kosovo har stannat i landet under för korta perioder, menar revisionsrätten. Många av de utländska domarna och åklagarna har bara haft kontrakt på sex månader. Därmed har de inte kunnat slutföra de komplicerade korruptionsmål som de börjat utreda.

Kosovos riksrevisor, svensken Lage Olofsson, har under lång tid sett rättsskipningsproblemen på nära håll. När hans personal misstänker någon form av brottslighet eller korruption överlämnar de dessa ärenden till landets rättsvårdande myndigheter. Men i de flesta fall lyckas inte åklagarna slutföra några utredningar.

Ett av problemen är att EU delvis har värvat fel typ av personal till uppdraget att stärka rättsväsendet i Kosovo, anser han.

– Eulex har i huvudsak bara skickat ner domare och åklagare. Det saknas olika typer av utredare, till exempel ekonomer, för att man ska kunna få upp mål som håller i rätten, säger han.

Lage Olofsson menar också att EU har satsat på fel typer av brottsmål. Mycket kraft och energi har gått åt till att utreda olika prestigemål, som handlar om förbrytelser under kriget 1999 och misstänkta korruptionsfall som skedde under FN:s styre i landet. Han menar att dessa brott är så väl dolda, och så svåra att utreda, att de sällan kan leda till åtal.

Vad som borde prioriteras är snarare den småskaliga korruptionen, menar han. Till den hör den omfattande manipuleringen av offentliga upphandlingar. Enligt Lage Olofsson är denna typ av korruption närmast på en epidemisk nivå i Kosovo.

– Det finns en klanmentalitet som avspeglar sig i de politiska partierna. Man hjälper de sina. Detta är den farligaste typen av korruption i Kosovo just nu, säger han.

När det gäller att bekämpa denna typ av brott anser han att Eulex har misslyckats.

– Det här landet skriker efter goda exempel och rättesnören. Men det finns nästan inga fällande domar, säger han.

Ann-Marie Bolin Pennegård, som är Sveriges representant i EU:s kommitté för civil krishantering, Civcom, anser att kritiken mot Eulex arbete i Kosovo delvis är missvisande. EU:s medlemsstater har nyligen kommit med ett skriftligt svar på kritiken från Revisionsrätten.

På flera områden anser Ann-Marie Bolin Pennegård att Eulex har gjort framsteg i Kosovo. Bland annat när det gäller tullen och polisen har man lyckats få i gång relativt väl fungerande institutioner.
Framsteg har också gjorts inom domstolarna, menar hon. Efter det att Revisionsrätten blev klar med sin utredning 2011, har en hel del rättsfall avslutats som inte finns med i rapporten.

– Eulex har tagit upp ett antal mål och kommit till flera fällande domar. Man ska komma ihåg att detta är komplexa utredningar som tar tid att slutföra, säger hon.

Enligt Ann-Marie Bolin Pennegård är också kritiken mot EUR-lex insatser i norra Kosovo alltför förenklad. Situationen där är mycket komplex, menar hon.

– Revisionsrätten beaktade inte det och förstod inte vilken stabiliserande roll Eulex och KFOR ändå har kunnat spela för
att förhindra våldsamheter där, säger hon.

När det gäller problemet med de korta kontraktstiderna för Eulex personal instämmer hon däremot delvis i kritiken. Men problemet tycks främst ligga hos EU:s medlemsstater som inte vill att deras domare och åklagare ska vara borta alltför länge från sitt hemland.

– EU försöker få medlemsstaterna att acceptera att deras civila tjänstemän kan vara ute under lite längre perioder, säger Ann-Marie Bolin Pennegård.

Enligt EUlex egen statistik har de varit involverade i 2112 rättsfall under sina fem år i Kosovo. Dessa utredningar har totalt lett till 400 domar. Av dessa handlar 78 stycken om krigsförbrytelser, organiserad brottslighet eller storskalig korruption.

Av statistiken framgår det inte hur många fall av småskalig korruption Eulex har lyckats lösa i landet. För riksrevisor Lage Olofsson är det av yttersta vikt att EU nu även börjar prioritera dessa fall. Den omfattande korruptionen är förödande för medborgarna eftersom den leder till ökade priser och sämre service.

– Om man inte lyckas ge service till medborgarna kommer deras tålamod att ta slut. Då är det hög risk att vi får en nordafrikansk situation här, säger han.

Nils Resare

Under de fem år som Eulex har arbetat i Kosovo har missionen bestått av 2000 utländska experter. Det är den i särklass största och dyraste civila utlandsmissionen i unionens historia. Sedan krigsslutet 1999 har EU satsat flera miljarder euro i landet.
I dag är den årliga budgeten för Eulex mission i Kosovo 111 miljoner euro. Nyligen drog man också ner personalstyrkan till omkring 1000 personer.