Go to main navigation

Ekonomi

Krisen kan leda till fler krig

Den ekonomiska krisen kan leda till fler krig på den afrikanska kontinenten. Det hävdar forskare vid Birminghams universitet i en ny rapport.

När den ekonomiska krisen slog till, trodde många ekonomer att Afrika skulle bli relativt förskonat eftersom majoriteten av de afrikanska ekonomierna nästan är helt isolerade från den internationella finansmarknaden.

Men nu när den ekonomiska krisen förvärrats, visar forskningen att Afrika kan bli den kontinent som drabbas hårdast.

Enligt rapporten som gjorts av Shiv Bakrania och Brian Lucas, forskare vid Birminghams universitet, har lågkonjunkturen redan påverkat flera afrikanska länder hårt. Forskarnas slutsats är att en fortsatt nedgång kan leda till nya konflikter eller krig på kontinenten.

Det är främst länder med svaga regeringar och dåligt uppbyggda institutioner som ligger i riskzonen.

Många afrikanska länder är i dag beroende av råvaru-export och därmed helt utlämnade till världsmarknaden, där nu både efterfrågan och priserna sjunker. Andra länder är beroende av pengar som deras medborgare i utlandet skickar hem till familjen. Även detta inflöde av pengar har minskat.

Minskade utländska investeringar, minskad inkomst och hög arbetslöshet i kombination med stigande mat- och bränslepriser har bidragit till att ytterligare flera miljoner familjer nu räknas som fattiga, skriver forskarna.

Allt detta sammantaget förvärrar säkerhetsläget och riskerar att leda till ökat våld, särskilt i bräckliga stater med svaga regeringar eller länder som precis kommit ur en konflikt.

– Afrikas horn och Central-afrika är de mest utsatta områdena. Afrikas horn lider redan av torka, mat- och bränslekris. Här är också risken att problemen spiller över till relativt stabila länder som Kenya, säger Shiv Bakrania i en intervju med Voice of America.

De två forskarna presenterar även en rad rekommendationer. Exempelvis uppmanar de givarna att inte skära ner på biståndet utan i stället stärka samarbetet mellan givare och enskilda regeringar.

Givarna måste samordna sig bättre och börja se bistånd mer ur ett regionalt perspektiv.

Görrel Espelund