Go to main navigation
Philippine_students.jpg

En organisation har fått kritik efter att ha blandat ihop ett läs och skrivprojekt med missionsverksamhet.Personerna på bilden har ingen direkt koppling till innehållet i artiklen.

Foto: Wikimedia Commons

Svidande Kritik

Kristet bistånd i blåsväder

Evangeliska Frikyrkan, som genomför biståndsprojekt med Sidapengar, får svidande kritik för sitt läs- och skrivprojekt på Filippinerna. Organisationen blandar ihop bistånd och missionerande aktiviteter i muslimska områden.

Med finansiering från Sida har Evangeliska Frikyrkan (EFK) genomfört ett projekt för att öka läs- och skrivkunnigheten på Filippinerna. Samtidigt har EFK:s partnerorganisation i landet ägnat sig åt bibelöversättning och annan evangeliserande verksamhet, konstaterar en utvärdering. Denna sammanblandning strider mot Sidas regler och är inte förenligt med de svenska biståndsmålen.

Trots detta stoppas inte projektet. Sida har i stället bett ramorganisationen Svenska missionsrådet (SMR), där EFK är medlem, att komma med en åtgärdsplan och följa upp det inträffade.

Enligt Sida går det inte direkt att härleda de evangeliserande inslagen i projektet till biståndspengarna från Sida. Partnerorganisationens översättning av biblar har till exempel bekostats med andra medel.

- Om en organisation jobbar med både bistånd och evangelisation är det ett skarpt krav från Sida att hålla verksamheterna åtskiljda. Här har man uppfattat att det finns en sammanblandning. Då bör SMR och deras partner på Filippinerna undersöka varför det är så, säger Lena Ingelstam som är ansvarig fär Sidas stöd till enskilda organisationer.

SIDAS BIDRAG TILL evangeliserande organisationer har ifrågasatts under lång tid. Ändå är flera medlemmar av Sidas ramorganisationer SMR och PMU-Interlife (de svenska pingstfärsamlingarnas biståndsorgan) fortfarande öppet evangeliserande. Så här skriver till exempel EFK själva om sin internationella verksamhet på SMR:s hemsida:

"Sedan den förste missionären sändes ut i slutet av 1800-talet har mission varit den viktigaste drivkraften i Evangeliska frikyrkans arbete. Idag finns på årsbasis cirka 150 medarbetare ute i världen fördelat på 40 länder. De jobbar med allt från fattigdomsbekämpning med hjälp av Sida till evangelisation i storstäder."

Lena Ingelstam säger sig vara medveten om organisationernas evangeliserande verksamhet men menar att det ändå är värt att bevilja statsbidrag till denna typ av rörelser. För att undvika sammanblandningar mellan bistånd och evangelisation måste Sida ständigt föra en dialog med organisationerna, menar hon.

- De gör stora insatser för fattiga och de är lokalt förankrade. Vi väljer att se dem som en resurs snarare än ett problem, säger hon.

Enligt utvärderingen har två av Evangeliska Frikyrkans projekt delvis utfärts i muslimska områden på Filippinerna. Flera observationer tyder på att sammanblandningar mellan bistånd och evangelisation har ägt rum:

  • En rapport från EFK:s partnerorganisation benämner projektets resultat som "lyckad evangelisation".
  • Vid ett projekt särskiljdes inte läs- och skrivundervisningen från evangelisationen.
  • Sidapengar och pengar till biblar har transfererats till samma ställe.
  • Rapporter från avdelningschefer till huvudkontoret refererar till evangeliserande aktiviteter.
  • Det egentliga syftet med läs- och skrivprojektet tycks i vissa fall ha varit evangelisation, konstaterar utvärderarna.

ANDERS MALMSTIGEN, ansvarig fär utvecklingssamarbetet på SMR, håller inte med om slutsatserna i utvärderingen. På fältnivå har det inte skett några sammanblandningar mellan bistånd och evangelisation i projektet, hävdar han. Problemen finns enbart i organisationens rapportering till huvudkontoret.

 - Det var den rapporteringen som konsulterna granskade. Där görs en sammanblandning mellan de uppgifter som organisationen var involverad i. Det har vi följt upp efteråt, säger han.

Enligt Anders Malmstigen har projektet på Filippinerna skötts professionellt och han ser inget problem i att organisationen både arbetar med bistånd och evangelisation.

- Våra medlemsorganisationer är väl medvetna om gränsdragningen mellan bistånd och evangelisation. Detta är också något som vi ständigt talar med medlemmarna om, säger han.

 

Nils Resare