Go to main navigation
Maria Dacilia de Lima Silva är Palma Fashions chef i klädfabriken i brasilianska Fortazela. Kvinnor i arbete är avgörande för fattigdomsminskning.

Maria Dacilia de Lima Silva är Palma Fashions chef i klädfabriken i brasilianska Fortazela. Kvinnor i arbete är avgörande för fattigdomsminskning. Kvinnor i arbete är avgörande för fattigdomsminskning.

Foto: Eduardo Martino/Panis

Färre fattiga

Latinamerika når millenniemål

Ekonomisk tillväxt, omfördelningspolitik och kvinnor i arbete. Det är förklaringen till hur fem latinamerikanska länder lyckats minska den extrema fattigdomen till hälften. Men för att resultatet ska hålla krävs socialförsäkringssystem för alla, hävdar experter.

Chile, Brasilien, Costa Rica, Mexiko och Peru har uppnått det första millenniemålet om att minska den extrema fattigdomen till hälften. Det förklaras av de senaste årens ekonomiska tillväxt och kvinnornas arbete. Lönerna har inte ökat så mycket, men i och med att kvinnorna i allt större utsträckning har fött färre barn och börjat arbeta har hushållen fått en betydande inkomstökning.

Dessutom har fyra av de fem länderna ökat de sociala utgifterna. I Chile och Brasilien är ökningen nästan på hundra procent. Trots att Brasilien fortfarande är minst jämlikt i Latinamerika är det landet som lyckats minska ojämlikheten mest. Och det har synts i fattigdomsstatistiken. Det var i början av 1990-talet som man övergav Washingtondoktrinen om minskade statliga utgifter, och i stället ökade det statliga socialförsäkringssystemet. Mexiko gjorde detsamma och senare tog även Chile efter. I dag beräknas endast en och en halv procent av befolkningen leva i extrem fattigdom i Chile.

Latinamerika som region har samtidigt upplevt bakslag det gångna året. Enligt en ny studie från Cepal, FN:s kommission för ekonomiska studier i Latinamerika, har nio miljoner latinamerikaner fallit tillbaka i fattigdom. Och Mexiko – ett av länderna som lyckats uppnå det första millenniemålet – riskerar att gå tillbaka i utvecklingen. Orsaken är att de som lyckas ta sig ur fattigdom ofta hamnar precis ovanför gränsen.

– Majoriteten av familjerna som tar sig ur extrem fattigdom hamnar i fattigdom, och de som tar sig ur fattigdom hamnar precis ovanför gränsen. Det gör att de är väldigt känsliga för ekonomiska kriser, säger Ernesto Espíndola, som varit med och gjort studien.

Han menar att det krävs ännu bättre socialförsäkringssystem för att millenniemålet inte ska vara så beroende av konjunkturen.

– Det som behövs är ett universellt socialförsäkringssystem som bygger på solidaritet, säger han.

Maria Pettersson