Go to main navigation
1.jpg

Ett lyckat kejsarsnitt i Nigeria. FN:s mål är att minska mödradödligheten med 75 procent.

Foto: Wikimedia Commons

Ansvar

Livräddande medicin används inte i Afrika

FN:s mål att minska mödradödligheten med 75 procent till 2015 kommer inte att nås med dagens takt. Läkemedlet misoprostol skulle ha kunnat vända utvecklingen.

– Det är anmärkningsvärt att man håller det tillbaka, säger Annette Aronsson, forskare vid institutionen för socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet.

Misoprostol är registrerat för behandling av magsår, men studier har visat att det kan minska riskerna vid förlossning och abort eftersom det har en livmodersammandragande och blödningshämmande effekt. Men tillverkaren, läkemedelsföretaget Pfizer, har inte visat intresse för preparatets potential att minska mödradödligheten.

Varje år dör 500 000 kvinnor under graviditet eller kort efter en förlossning. För att uppfylla millenniemål fem bör siffran minska med 375 000. Annette Aronsson menar att spridningen av misoprostol är en nyckelfråga och hon är kritisk till att Pfizer inte har ansökt om att få preparatet registrerat för de användningsområdena.

– Det bidrar till att det på många håll i världen inte används som den livräddare det skulle kunna vara.

Hon tror att orsaken är att preparatet kan användas vid medicinsk abort.

– Det är fortfarande en laddad fråga, inte minst i USA. Obama har visserligen en annan inställning än Bush, men det verkar ändå inte som att Pfizer kommer ändra sig.

Misoprostol används redan inom gynekologi och förlossningsvård i vissa delar av världen, men Pfizer har inget ansvar för att utreda och rapportera kring läkemedlets potential inom områdena. I dag är det upp till varje land om läkemedlet ska tillåtas, och det är inte godkänt i många länder i södra Afrika, där mödradödligheten är störst.

Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer Sverige, slår ifrån sig kritiken om att företaget skulle avstå från att registrera misoprostol för gynekologi och förlossningsvård på grund av kopplingen till abortfrågan.

– Det har inte alls med det att göra. Det skulle kosta hundratals miljoner kronor att göra alla de undersökningar som krävs för en registrering. Eftersom misoprostol redan används inom sjukvården är det inte rimligt. Där har man redan gjort alla de undersökningarna.

Annette Aronsson håller inte med om att det skulle vara meningslöst för Pfizer att undersöka misoprostol.

– Visst, det finns en mängd studier, men de är gjorda på så olika sätt att de är svåra att jämföra. Det skulle underlätta mycket med officiella riktlinjer från tillverkaren.

Enligt Annette Aronsson har de studier som genomförts, däribland hennes egna, sin bakgrund i att Pfizer ignorerat området.

– Som det är nu blir det lätt godtyckligt. Jag tycker inte att Pfizer tar sitt ansvar.

Lisa Olofsson