Go to main navigation
Hans Rosling

Hans Rosling mäktigast i biståndsdebatten - puttar ner Gunilla Carlsson från listan.

Foto: Jörgen Hildebrandt/Gapminder

Listan

Mäktigast i biståndsdebatten

Redan före beskedet att Gunilla Carlsson lämnar posten som biståndsminister hade hon tappat positionen som Sveriges viktigaste opinionsbildare i bistånds- och utvecklingsfrågor. Det visar den lista som OmVärlden nu för tredje året i rad presenterar. Carlsson toppade båda de föregående listorna, men av de namn som kommit in till tidningen den här gången är resultatet tydligt: det blir ett tronskifte.

Utvecklingens drivkrafter, biståndets nytta, FN:s millenniemål och kampen för demokrati. Allt detta och mycket mer är en del av den så kallade ”biståndsdebatten”. En helt avgörande debatt eftersom den berör flera av mänsklighetens mest brännande överlevnadsfrågor.

För tredje året i rad ställer OmVärlden därför frågan: Vem är Sveriges mesta opinionsbildare inom bistånd och utveckling? Vem sätter – direkt eller indirekt – dagordningen? Det handlar alltså inte i första hand om vem som har mest konkret makt – det hade varit en enklare lista. På listan finns nu personer från olika arbetsfält och både sådana som påverkar debatten indirekt och de som driver den.

OmVärldens redaktion har frågat runt bland organisationer, debattörer, myndigheter och andra som arbetar med utvecklingsfrågor i Sverige. Vi har bollat alla namn som kommit in i de sammanvägande diskussioner vi fört på redaktionen och ställt samman vår lista. Svaret är subjektivt och ovetenskapligt, men ger ändå en bild av den svenska debatten.

Några slutsatser går att dra. För det första finns det få giganter i utvecklingsdebatten i Sverige. Det handlar om ett par, tre personer. Däremot finns det många som är viktiga och kända bland dem som arbetar med utvecklingsfrågor, och där är det svårt att göra en rangordning. Därför har vi också utökat årets lista till tolv namn.

För det andra saknas i hög utsträckning de stora biståndsorganisationernas företrädare. Så har det sett ut i flera år nu, och även om flera av dessa organisationers pressekreterare nominerade sina egna chefer till listan i år, är det svårt att bortse ifrån att ingen annan nämnt deras namn.

Nu vill vi ha respons!

Har du synpunkter på våra val? Har du en egen lista? I så fall vill vi läsa den! Skriv till oss på redaktionen@omvarlden.se eller lägg in den på vår sida på Facebook.

1. Hans Rosling (2)

Professor

Jo, Rosling toppar listan den här gången. Många har genom åren hävdat att han borde gjort det redan tidigare. Hans Rosling föreläser, skriver, framträder i tv och andra medier och trummar in sina pedagogiska resonemang om att det går bättre i världen än de flesta tror, och varför det nu är dags att satsa helt på de allra fattigaste länderna. Det vore nästan märkligt om inte den som varit med på Times lista över världens 100 mest inflytelserika också skulle vara med i toppen här. Rosling sitter även i den nya kommitté som ska granska biståndets resultat, och vi lär inte få se mindre av honom i framtiden.

2. Gunilla Carlsson (1)

Biståndsminister

Den tidigare biståndsministern har toppat OmVärldens lista två år i rad, för sin förmåga att provocera fram debatter om biståndets resultat, transparens och biståndsvärldens effektivitet. Men under året hamnade hon på defensiven. Granskningar har visat att resultatmätningarna haltar, den biståndspolitiska plattformen har tagit oändligt lång tid att få fram och det har varit stora debatter om interna konflikter på den del av UD som Carlsson styr över. Och då har det inte hjälpt att Carlsson samtidigt varit med mer i internationella sammanhang. Den förra biståndsministern har synts, men fick på senare tid oftare reagera än agera.

3. Magnus Walan (4)

Senior policyrådgivare, Diakonia

Diakonias chefslobbyist fortsätter agera spindel i nätet för delar av det svenska civilsamhällets olika utspel och påverkansinsatser. Alla politiska makthavare inom biståndet har regelbundet Walan i luren eller inboxen, med tips på rapporter eller intressanta tidningsartiklar. Utan Magnus Walan hade debatten om Gunilla Carlssons biståndspolitik varit betydligt svalare. Men, på den här platsen skulle man nästan lika gärna kunna ha Bo Forsberg, Walans chef på Diakonia. De båda är ett starkt par i biståndsdebatten.

4. Erik Ridderstolpe (ny)

Journalist

Nils Resare (ny)

Journalist

Båda är erfarna journalister, vana att granska biståndet, men under året har de mer än tidigare varit med och satt dagordningen. De har bevakat konflikter på UD, nagelfarit biståndet, försenade landstrategier, missnöje inom alliansregeringen med Gunilla Carlssons biståndsplattform, och slöseriet på demokratiinstitutet Idea. För att nämna några ”scoop” som kommit från deras pennor. Erik Ridderstolpe arbetar på Sveriges Radios nyhetsredaktion Ekot och Nils Resare delar sin arbetstid mellan OmVärlden och att frilansa.

5. Charlotte Petri Gornitzka (10)

Generaldirektör, Sida

Sidas generaldirektör har sakta arbetat sig in i biståndsdebatten, efter en start då det mesta handlade om Sidas interna omorganisationer. I dag är hon en aktiv debattör i frågor som handlar om näringslivets roll i biståndet. Få som följde seminarierna och debatterna under Almedalsveckan missade hennes favoritfras, att biståndet behöver näringslivet för att få en bredare verktygslåda. Det var även Petri Gornitzka som föreslog att länderna i Latinamerika ska fasas ut ur det svenska biståndet, vilket väckte stor debatt under året.

6. Fredrik Segerfeldt (4)

Debattör, författare

Förra årets fyra på listan dalar ett par steg. Segerfeldt har, liksom tidigare år, varit en av de flitigaste biståndskritikerna i sociala medier och debattinlägg. Men hans fokus ligger numera mer på migration (som tangerar utvecklingsfrågorna), och enligt hans egna uppdateringar på sociala medier skriver han på en bok om kulturpolitik. Någon skulle säkert hävda att han fallit nedåt på listan för att han också gjort en kritisk granskning av OmVärlden, men faktum är att betydligt färre av dem som tillfrågats om topplistan har nämnt honom 2013.

7. Percy Barnevik (ny)

fd Företagsledare och grundare av organisationen Hand in Hand

Barnevik är svensk ledstjärna i den globala trend som anförs av Bill Gates och Warren Buffett, där framgångsrika företagare vill ta ledningen i den så kallade resultatagendan. Han är synlig i den svenska debatten genom intervjuer, debattartiklar och den bok han publicerade för ett par år sedan, och har blivit det namn man nästan alltid hänvisar till när man ska exemplifiera vad företagsledare och näringsliv kan göra.

8. Niclas Kjellström-Matseke (ny)

Vd, Postkodlotteriet

Postkodlotteriet är inte någon egen aktör i biståndet och deras vd är inte något självklart namn på den här listan. Men många nämner honom som en person som genom Postkodlotteriets miljongåvor ändå är med och styr den biståndspolitiska debatten. Bakom kulisserna. Genom att de projekt – som till exempel Jens Assurs utställning Africa is a Great Country – och de organisationer – som Civil Rights Defenders – som får stöd också ökar sina möjligheter att få genomslag. Under år då informationspengarna i biståndsbudgeten snävats av, ökar inflytandet för dem som sitter på andra finansieringsmöjligheter.

9. Kerstin Lundgren (ny)

Riksdagsledamot, (C)

Förra året var det Kristdemokraternas Désirée Pethrus som tog sig upp på listan genom att bedriva en försiktig opposition mot den egna alliansregeringens biståndspolitik. I år har Kerstin Lundgren, Centern, tydligare intagit den positionen, inte minst i debatten om den kommande biståndspolitiska plattformen.

10. Anna Ek (7)

Ordförande, Svenska freds

Frågan om vapenexport och vapenhandel är, i alla fall i den svenska debatten, nära förknippad med utvecklingsfrågorna, och ingen är lika profilerad i den debatten som Svenska freds ordförande. Anna Ek verkar stå överst i telefonlistorna på varenda redaktion, och förvaltar på ett utmärkt sätt den positionen.

11. Kenneth g Forslund (ny)

Biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson börjar bli varm i kläderna. Under året har han presenterat ett biståndspolitiskt program som utmanat biståndsministerns politik, och han har varit mer närvarande i mediernas biståndsdebatter än någon från det stora oppositionspartiet varit på flera år.

12. Robert Hårdh (ny)

Generalsekreterare, Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders jobbar inte specifikt med utvecklingspolitik, men frågan om mänskliga rättigheter är så central i debatten att Robert Hårdh, som under året fått något av ett medialt genombrott, nu tar klivet in på listan. Med Natalia Project, ett överfallslarm för människorättsaktivister över hela världen, fick Civil Rights Defenders även internationell uppmärksamhet.

Bubblare:

Anna Ryott

Vd, Swedfund

SOS Barnbyars tidigare generalsekreterare har profilerat sig som en röst i arbetet för att inkludera näringslivet tydligare i arbetet för utveckling i fattigare länder. Bland annat genom boken Affärsaktivisten. På sin nya post som vd för Swedfund har hon alla möjligheter att fortsätta den debatten, och höja det statliga bolagets profil även i den offentliga diskussionen.

Jan Eliasson (3)

Biträdande generalsekreterare, FN

Egentligen borde förstås FN:s biträdande generalsekreterare vara självskriven på listan, som han var förra året. För ett år sedan var han helt dominerande i diskussionerna om millenniemålen, men sedan Jan Eliasson landade i New York har han varit relativt frånvarande i den svenska debatten.

Dagens Nyheters ledarsida

Flera av skribenterna på DN:s ledarsida har under året varit aktiva i debatten kring biståndets effekter, nästan alltid på den sida som hävdar att bistånd egentligen inte fungerar, eller att det åtminstone inte finns några bra metoder för att mäta en eventuell framgång. En väg som kan beskrivas som Timbro Light har tagit form på den stora morgontidningen. Fortsätter ledarsidan på det viset har den, eller kanske någon av dess skribenter, en given listplats nästa år.

De som fallit bort från listan: Jan Eliasson (3), Margot Wallström (5), Désirée Pethrus (6), Johan Persson och Martin Schibbye (8), Johan Rockström (9).

Jesper Bengtsson