Go to main navigation
Bodil Ceballos

Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Foto: Riksdagen

Efter OmVärldens artiklar:

Miljöpartiet KU-anmäler biståndsministern

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Bodil Ceballos KU-anmäler utrikesdepartementets hantering av biståndsmedel.
– De skärpta krav som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) ställt på andra verkar inte gälla på ministerns eget departement, säger Ceballos i ett uttalande.

Bakgrunden är artikeln i senaste numret av OmVärlden, där Mats Aletun, tidigare revisionsdirektör, säger att utrikesdepartementet har så dålig koll på sin del av biståndsbudgeten att de inte borde hantera några pengar. Aletun berättar att han två gånger fått i uppdrag att granska UD:s bistånd, men att granskningarna stoppats.

UD hanterar årtligen cirka 11 miljarder kronor.
En så kallad förstudie, som läckte ut från Riksrevisionen 2010, slog till exempel fast att UD hade sämre kontroll på sina projekt än vad Sida hade. Aletun var en av de revisorer som arbetade med förstudien.

Men trots de allvarliga synpunkter som framkom i förstudien valde Riksrevisionen att inte gå vidare med en fördjupad studie.

– Mot bakgrund av detta önskar Miljöpartiet att konstitutionsutskottet ska granska biståndsministerns hantering av departementets egna biståndsmedel och om denna varit förenlig med gällande regelverk, säger Ceballos till Silobreaker.

Jesper Bengtsson