Go to main navigation

Illegal handel

Mineral Invest förnekar misstankar

I det senaste numret av OmVärlden rapporteras att det svenska bolaget Mineral Invest har kopplingar till företaget Yellow Brick och att det använts för att tvätta pengar åt den misstänkte kokainsmugglaren Jonas Falk.

Polisförhören visar också att Mineral Invest misstänks för att ha bedrivit illegal handel med mineraler. Företaget har nu publicerat ett ”klargörande” på sin hemsida där alla kopplingar till Yellow Brick och till illegal verksamhet förnekas. Åklagaren har dock dragit slutsatsen att Yellow Brick omvandlades till Mineral Invest. Läs Mineral Invests klargörande: Klargörande kring spekulationer i media  

OmVärldens svar:

 ”Samband finns mellan Mineral Invest och Yellow Brick”

 Åklagaren misstänker ett samband mellan Mineral Invest och Yellow Brick. De bolagsmän som har undertecknat prospektet om Yellow Brick är de samma som bildade Mineral Invest. Åklagaren drar därför slutsatsen att Yellow Brick omvandlades till Mineral Invest eller att de båda bolagen existerade parallellt.

Av åklagarens bevisning framgår det att Joachim Andersson, en av Mineral Invests grundare och före detta operativ chef, har företrätt Yellow Brick och disponerat företagets bankkonto. Dessutom finns det bevis i form av telefonavlyssning som kopplar Joachim Andersson till affärer med Jonas Falk.

Åklagaren har också kunnat visa att två personer med nära anknytning till Jonas Falk har varit storägare i Mineral Invest. Detta stärker ytterligare misstankarna om en koppling mellan Yellow Brick och Mineral Invest.

I OmVäldens artikel står det klart och tydligt att Mineral Invest inte är misstänkt för något brott. Den pågående rättegången är helt inriktad på Jonas Falks förehavanden. Att Mineral Invest också figurerar beror på att åklagaren misstänker att Falk har använt bolaget för att tvätta pengar. Av OmVärldens artikel framgår det att två av Mineral Invests grundare hävdar att Yellow Brick aldrig har existerat eller att de inte känner till bolaget.

Nils Resare

Läs hela artikeln i OmVärlden