Go to main navigation

Säkerhet

Ny EU-strategi mot al-Qaida

Sahelregionen söder om Sahara riskerar att bli en fristad för terrorism. Nu vill EU:s utrikesministrar under ledning av Sverige stärka greppet om den rå-varurika regionen.

Mali, Niger och Mauretanien. Samtliga är fattiga länder med hög arbetslöshet och motsättningar mellan olika etniska grupper. Tillsammans utgör de ett nav för en omfattande drog- och människohandel, där staten delvis har tappat kontrollen, enligt EU.

Här håller nu terrornätverket al-Qaida på att växa sig starkt, befarar man.

– Al-Qaida har gått från att ha baser här till att också agera mot länderna, säger ambassadör Carin Wall, som har fått EU:s uppdrag att ta fram en strategi för att stärka säkerheten och utvecklingen i länderna.

I somras mördades en amerikansk biståndsarbetare i Mauretanien samtidigt som ett bombdåd skakade den franska ambassaden.
I Mali drabbade militär samman med terrorister.

Carin Wall kommer att undersöka hur EU:s bistånd till regionen kan omdefinieras och kombineras med andra instrument, möjligen i samarbete med USA. Uppdraget är bland annat att åstadkomma en bättre integration av befolkningen, att bekämpa den illegala trafiken och att stärka statens närvaro.

– Vi måste också skapa jobb åt de unga män som i dag är lätta byten för al-Qaida.

USA har i flera år varnat för terrorism i Sahel. Men kritiker hävdar att hotet är överdrivet och att det handlar om att USA vill säkra råvaror i regionen.

I Niger finns uran och Mauretanien har nyligen upptäckt olja.

– Det ligger inte i vårt mandat att säkra råvaror. Men vi kan inte bortse från att de här länderna har resurser som kan vara till hjälp för utveckling, säger Carin Wall.

EU:s beslut kan få konsekvenser för Sveriges bistånd till Mali. En ny strategi ska tas fram nästa år och stödet kan då komma att öka eller förändras.

Ylva Johnson