Go to main navigation
Protest

Hembiträden i Costa Rica demonstrerar med kravet på åtta timmars arbetsdag.

Foto: Daniel Zueras/IPS

Hembiträden

Ny konvention kan förbättra arbetssituationen

I förra veckan trädde en ny internationell konvention för hemarbetares rättigheter i kraft i nio länder. Fler länder väntas dock ratificera konventionen och på sikt kan den bidra till att förbättra villkoren för de närmare 100 miljoner människor i världen som är anställda i privata hem.

Den nya konventionen, som utarbetats av Internationella arbetsorganisationen ILO, är juridiskt bindande för de nio länder som hittills har ratificerat den. För regeringarna i dessa länder gäller det nu att se till att de nationella arbetslagarna och en hygglig arbetsmiljö även gäller privatanställd personal.

Bland de som berörs finns hembiträden, barnflickor, privatanställda kockar, vårdare och all annan personal som arbetar i privata hem. Det är en personalgrupp som ofta betraktas som en av de mest utnyttjade på hela arbetsmarknaden.

De som hyllar den nya konventionen menar att den dessutom ger personalgruppen det erkännande den förtjänar.

- ILO-konventionen är ett enormt steg framåt i vår kamp för att hemarbete ska betraktas som ett riktigt arbete, säger Jill Shenker, vid den USA-baserade gruppen National Domestic Workers Alliance, NDWA.

Enligt ILO uppger många experter att det finns uppemot 100 miljoner människor som arbetar i privata hem, varav mer än 80 procent är kvinnor eller barn. Gruppen utgör därmed uppemot tolv procent av arbetskraften i utvecklingsländerna, men trots detta har hemarbetarna traditionellt inte alls haft samma juridiska rättigheter som annan personal.

Enligt Jo Becker vid Human Rights Watch har det sedan många årtionden tillbaka funnits ett behov av att stärka hemarbetarnas rättigheter, men eftersom personalgruppen ofta funnits i den informella ekonomin har det varit svårt att uppmärksamma frågan. Men enligt Becker har situationen förändrats på senare år då nätverk av hemarbetare har bildats i Latinamerika, i Tanzania, Sydafrika och på Filippinerna.

De länder som har ratificerat konventionen måste se till att hemarbetarna får samma rättigheter som annan personal, däribland klara regler för anställningar, samt agera för att förhindra barnarbete och överträdelser av arbetsregler.

- Vi har träffat hembiträden som endast tjänat en tiondel av den rådande minimilönen, säger Becker till IPS. De nio länder som hittills har ratificerat den nya konventionen är Bolivia, Tyskland, Italien, Mauritius, Nicaragua, Paraguay, Filippinerna, Sydafrika och Uruguay.

Flera andra länder ska dock också vara på väg att ratificera konventionen, och det handlar om både fattiga och rika länder i olika delar av världen. Sedan konventionen antogs 2011 har dessutom dussintals länder genomfört nationella reformer för att anpassa sin lagstiftning till ILO-konventionen. I den gruppen ingår bland andra Brasilien och Argentina.

Jo Becker vid Human Rights Watch påpekar samtidigt att det finns en grupp nyckelländer som man verkligen skulle vilja förmå att ratificera konventionen - exempelvis Indonesien.

- Men allra viktigast är länderna i Mellanöstern. Det har förekommit många rapporter om kränkningar av utländska hembiträdens rättigheter i den regionen, men hittills har inget land från Mellanöstern ratificerat konventionen, påpekar Becker.

Carey L. Biron/IPS