Go to main navigation
Minderårig guldgrävare arbetar i kvicksilverbassäng. Bilden är tagen i Mineral Invests område i Oriental i nordöstra Kongo 2011.

Minderårig guldgrävare arbetar i kvicksilverbassäng. Bilden är tagen i Mineral Invests område i Oriental i nordöstra Kongo 2011.

Foto: Nils Resare

Nya misstankar mot svenskt företag

Det svenska bolaget Mineral Invest har bedrivit en omfattande illegal handel med mineraler i den konfliktfyllda Demokratiska republiken Kongo och i Etiopien. Det visar ett polisförhör med en av företagets grundare.

Rättegången mot den misstänkte kokainsmugglaren Jonas Falk, som just nu pågår i Stockholms tingsrätt, har offentliggjort graverande uppgifter om guldföretaget Mineral Invest. Dagens Industri har tidigare avslöjat hur företaget, som är noterat på Aktietorget, använts för att tvätta pengar åt Jonas Falk på den svenska finansmarknaden.
Men utredningen innehåller också uppgifter som pekar på att Mineral Invest har bedrivit en illegal handel med mineraler i Demokratiska republiken Kongo och i Etiopien. Det finns även misstankar om att företaget kan ha handlat med konfliktmineraler.
Av åklagarens handlingar framgår att flera personer i Mineral Invests ledning tidigare har varit aktiva i Yellow Brick Mineral Trading, ett företag som är registrerat på Cypern.
Enligt ett prospekt för företaget, som visats under rättegången i Stockholm, har detta företag exporterat stora mängder guld och coltan från Kongo och Etiopien.

När Yellow Brick senare omvandlades till Mineral Invest, och registrerades på Aktietorget, fortsatte handeln med mineraler från Kongo och Etiopien.
Informationen om hur denna handel har bedrivits har hittills varit bristfällig och motsägelsefull. Åklagaren har inte heller gjort någon särskild utredning av detta eftersom hans fokus har varit på kokainhandel och penningtvätt. I dagsläget är därför ingen från Mineral Invest misstänkt för något brott.
Men av utredningen framgår det att Mineral Invests tidigare operative chef, Joachim Andersson, har bedrivit handel med mineraler utan att ha haft tillstånd för detta. Polisförhören avslöjar också att Jonas Falk och Joachim Andersson tillsammans har gjort affärer i Etiopien och att Falk har varit huvudfinansiär i Yellow Brick.

Så sent som i höstas förnekade Joachim Andersson att han över huvud taget skulle ha bedrivit handel med mineraler i Kongo och Etiopien. I en intervju med tidningen Filter sade han att han hade försökt handla, men sedan bestämt sig för att avstå eftersom ”det var omöjligt att avgöra om det var konfliktmineraler eller inte”.
Han uppgav också att han inte fick bedriva handel eftersom företaget saknade en licens. I både Etiopien och Kongo är det förbjudet för utlänningar att handla med mineraler utan ett särskilt tillstånd.
Men i förhör med polisen erkänner Joachim Andersson alltså att han har handlat med guld och coltan från Etiopien och Kongo. Av Mineral Invests årsredovisningar framgår det också att en sådan handel har bedrivits.
Joachim Andersson har, liksom Jonas Falk, ett kriminellt förflutet. Han har tidigare avtjänat ett fängelsestraff för grova skattebrott i samband med guldhandel och har en skatteskuld i Sverige på 45 miljoner kronor.

Jonathan Ewing, på organisationen Swedwatch, har nyligen publicerat en granskning av Mineral Invests verksamhet i Kongo. Vid upprepade tillfällen har han begärt att få se den licens företaget måste ha för att handla med guld i Kongo. Han har också efterfrågat information om hur företaget har kommit över mineralerna och var de har sålts.
Någon sådan information har han dock inte fått och Mineral Invest har inte kunnat visa upp någon licens för mineralhandel. I stället har Swedwatch fått motstridig information från företaget om den handel som de har bedrivit.
Jonathan Ewing misstänker därför att handeln har bedrivits illegalt och att guldet har smugglats ut ur landet. Detta är vanligt förekommande i gränslandet mellan Kongo och Uganda där företaget numera bedriver sin verksamhet.

– Enligt vissa källor smugglas merparten av guldet ut från Kongo. Landet har svåra problem med korruption, en pågående konflikt och en svag statsapparat, säger Jonathan Ewing.

Även Peer Schouten vid Göteborgs universitet, som forskar om säkerhet och illegal mineralhandel i Kongo, misstänker att Mineral Invest kan ha bedrivit olaglig handel med mineraler – annars skulle de ha kunnat visa upp en kongolesisk exportlicens. Men de många oklarheterna kring var handeln har bedrivits gör det svårt att bedöma om det rör sig om konfliktmineraler eller inte, anser han.
Peer Schouten pekar dock på att den illegala handeln med mineraler i östra Kongo har förlängt och försvårat den brutala konflikten i landet. Ofta är det lokala krigsherrar som ligger bakom den mycket lönsamma handeln med mineralerna från området.

–Alldeles nyligen har det skett en rad mord och våldtäkter i den provins där Mineral Invest är verksamt, säger Peer Schouten.

Av prospektet om Yellow Brick, som kom fram under rättegången, framgår det att affärsidén är att köpa mineraler från småskaliga gruvarbetare och guldgrävare, så kallade artisenaler.
Om en sådan handel faktiskt har genomförts är det djupt oetiskt menar Jonatan Ewing. Artisenalerna arbetar under förfärliga omständigheter och använder ofta kvicksilver som förgiftar både människor och miljö. Användningen av kvicksilver är förbjudet i de flesta länder.

– Om de har köpt guld som har framställts med hjälp av kvicksilver kan Mineral Invest ha ett rättsligt ansvar för det, säger han.

Under rättegången i Stockholm förnekade två av Mineral Invests grundare, Patrik Walle och Michael Nilsson, att Yellow Brick skulle ha haft någon verksamhet över huvud taget. Det dokument som visades upp i domstolen skulle enligt dem antingen ha varit ett arbetsdokument eller en förfalskning som skapats av någon annan än de företrädare som namnges i prospektet.
Åklagaren hävdar dock att bevis finns på att företaget har varit verksamt i flera länder, bland annat i Kongo och i Etiopien. Av telefonsamtal mellan Jonas Falk och Joachim Andersson, som polisen har avlyssnat, framgår det att Andersson har företrätt Yellow Brick och disponerat företagets bankkonto.

Nils Resare

FOTNOT:
Joachim Andersson var kallad till förhör i tingsrätten i juni men infann sig inte. Han är nu kallad till ett förhör i oktober. OmVärlden har utan framgång sökt honom för en kommentar.
I Mineral Invests senaste årsredovisning uppger företaget att det helt har slutat att handla med mineraler.

Jonas Falk, som tidigare hette Oredsson, misstänks vara huvudman i ett av de största knarkmålen någonsin i Sverige. Bland annat misstänks han ligga bakom en kokaintransport med en segelbåt från Colombia 2010, då en 55-årig göteborgare greps utanför ön Martinique med 1,4 ton kokain ombord.
Polisen har lyckats kartlägga tillgångar värda hundratals miljoner kronor som Jonas Falk misstänks ha skaffat sig genom droghandeln. Via en bulvan misstänks han bland annat ha tvättat kokainpengar i Mineral Invest, i fastigheter på Gotland och i en nattklubb utanför Barcelona.
Oredssons brottsliga bana började på 1980-talet då han genomförde en rad bankrån. 1995 fritogs han under en rättegång av en medbrottsling med hjälp av ett avsågat hagelgevär. De båda flydde sedan på en motorcykel.
Förundersökningen mot Jonas Falk är på 16000 sidor. Rättegången inleddes i början av maj och väntas hålla på till i oktober. Förhandlingarna hålls i tingsrättens säkerhetssal och bevakas av ett stort antal poliser.