Go to main navigation
Pojke

Maruf, 12, bor i fattiga kvarter i Nayanagar i närheten av Dhaka. Han arbetar i en närliggande bilverkstad där han justerar lyxbilars motorer och tjänar omkring motsvarande 40 kronor i månaden - en mycket mager inkomst som han dessutom delar med sig av.

Foto: Naimul Haq/IPS

Rapport

Ökande klyftor växande hot

Växande inkomstskillnader kan utgöra ett stort hot mot den sociala stabiliteten i många länder runt om i världen under det kommande året. Det visar en ny rapport från Världsekonomiskt forum.

I rapporten, som bygger på uppgifter från experter från den akademiska världen, regeringar och den ideella sektorn, pekas inkomstskillnaderna ut som det näst största hotet mot den sociala stabiliteten.

I rapporten beskrivs de ökande sociala spänningarna i Mellanöstern och den ihållande arbetslösheten som andra stora globala hot.

Det är främst inkomstskillnader inom länder som undersökts men rapporten belyser även det internationella perspektivet.

- Om vi jämför människors inkomstnivåer utan hänsyn till de nationella gränserna ser vi att inkomstskillnaderna är otroligt mycket större, säger Christian Meyer vid tankesmedjan Centrum för global utveckling, CGD.

Rapporten bygger på svar från de nära 1 600 personer som tillhör ett globalt nätverk kallat Global Agenda Councils som Världsekonomiskt forum står bakom och som består av 80 råd som samlar olika experter runt om i världen. Världsekonomiskt forum är känt för sina stora årliga möten i skidorten Davos där världens politiska och ekonomiska elit möts.

"Vidgade klyftor påverkar alla aspekter av våra liv - den sociala stabiliteten inom länder och säkerheten i global skala. Inför nästa år är det viktigt att på ett innovativt sätt ta itu med de orsaker som leder till att världen blir allt mer ojämlik", slår rapporten fast.

Enligt rapporten innebär inkomstskillnaderna ett växande hot både i den fattiga och i den rika delen av världen. I USA beskrivs just inkomstskillnaderna som den största utmaningen för landet, i likhet med många utvecklingsländer. Enligt studien anser två tredjedelar av amerikanerna att det nuvarande ekonomiska systemet gynnar de rika i landet. I länder i Europa som drabbats hårt av den globala ekonomiska krisen och där tusentals människor går arbetslösa är det en ännu större andel som anser att landets ekonomiska system gynnar de rika.

När klyftan mellan rika och fattiga växer kan det innebära att fler människor beger sig ut på gatorna för att uttrycka sin frustration mot ett system som banar väg för ett fåtal, och detta kommer enligt rapporten sannolikt att leda till ökad social instabilitet och hota den globala säkerheten.

- Folk ser att välståndet koncentreras till några procent av befolkningen, säger Meyer vid CGD.

Bristen på social rörlighet framhålls som en av de största orsakerna till ett växande missnöje.

- Problemet med en koncentration av välståndet är att det också vidmakthålls från en generation till en annan i fråga om möjligheter till en bra utbildning eller tillgång till nätverk, säger Ricardo Fuentes, vid den internationella biståndsorganisationen Oxfam, till IPS.

Han säger att även i länder med demokratiskt valda företrädare märks att rika använder sina pengar för att påverka regeringar och medier genom lobbyister och på andra sätt, vilket gör dem särskilt inflytelserika.

- Vi vet från historien att ett mer jämställt samhälle inte är ett utopiskt mål. Flera länder, särskilt i Latinamerika, genomför finanspolitiska åtgärder som återspeglar en sådan politik och de har faktiskt lyckats att vända utvecklingen, säger han.

Ramy Srour/IPS