Go to main navigation

Unicef-rapport

Ökat motstånd mot könsstympning

Motståndet mot kvinnlig könsstympning har börjat växa sig starkare i flera länder, enligt en sammanställning från FN:s barnfond Unicef. Studien är den mest omfattande statistiska sammanställningen om kvinnlig könsstympning som gjorts hittills.

I de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där kvinnlig könsstympning fortfarande praktiseras är risken för flickor att omskäras mindre än för 30 år sedan och stödet för sedvänjan är på tillbakagång.

Men enligt Unicef är 125 miljoner flickor och kvinnor redan könsstympade, och kring 30 miljoner barn befinner sig i farozonen de kommande tio åren. Unicefs rapport, som presenterades den 22 juli, bygger på 70 nationella undersökningar i 29 länder under en 20-årsperiod, och den analyserar både utbredning och trender.

I Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten har över 90 procent av flickorna stympats. I Egypten utförs stympningen i allt högre grad med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal, trots att det är olagligt, visar Unicefs analys. Men även i länder som Egypten och Somalia där könsstympning praktiseras i hög grad är stödet för sedvänjan samtidigt på tillbakagång. Inte bara bland kvinnor och flickor - utan även bland män och pojkar.

- Den yngre generationen flickor har bättre kunskap om de negativa konsekvenserna, som komplikationer under förlossningen, infektioner, kraftiga blödningar och psykiska problem, säger Claudia Cappa från Unicef som arbetat med rapporten.

När det gäller faktisk förekomst av kvinnlig könsstympning har utbredningen minskat mest i Centralafrikanska republiken och i Kenya.

Lucy Westcott/IPS