Go to main navigation

skatteflykt

Skatteparadis sväljer Världsbankens stödlån

Utvecklingsländer förlorar stora pengar när Världsbanken ger stöd till företag som utnyttjar skatteparadis, visar en ny rapport.

Världsbanken har de senaste åren valt att satsa på utlåning till den privata sektorn, bland annat genom finansieringsorganet IFC, där den svenske företagsledaren Lars Thunell är chef. Under hans ledning har IFC ökat sina investeringar avsevärt och 2008 uppgick de till hela 120 miljarder kronor. Det är pengar som gått till företag och banker som använder sig av skatte-paradis. Företag som undviker att betala skatt på vinster de gör i utvecklingsländerna minskar de fattiga ländernas möjligheter att utvecklas, menar Eurodad, ett nätverk för organisationer som arbetar med skuldsättning och utveckling.

Världsbanken har tidigare uppskattat den otillåtna skatteflykten från utvecklingsvärlden till mellan 500 och 800 miljarder dollar årligen.Eurodad konstaterar att andra aktörer, som Europeiska investeringsbanken, har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemet men att IFC inte tagit tag i frågan.

OmVärlden har sökt Lars Thunell, som inte har velat kommentera kritiken. Corrie Shanahan, presstalesman vid IFC, säger dock att det är sant att pengar har gått till bolag som drar nytta av sekretesslagstiftning i skatteparadis.

– Det är så klart ett problem, men det är så situationen ser ut i många av utvecklingsländerna. Det finns utrymme för förbättringar och IFC har en roll att spela här. Men intiativet behöver komma från regeringar, säger hon.

 

Andreas Liljeheden