Go to main navigation

FAO

Pris för hungerbekämpning

Nigeria var ett av de 38 länder som på söndagen fick pris av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för sitt arbete med att bekämpa hungern.

De 38 länderna har lyckats med att halvera andelen undernärda bland sina befolkningar, en av de tre målsättningarna i FN:s första millenniemål.

Av de 38 länderna har 18 också lyckats halvera antalet hungrande i absoluta tal i sina länder: Armenien, Azerbajdzjan, Kuba, Djibouti, Georgien, Ghana, Guyana, Kuwait, Kirgizistan, Nicaragua, Peru, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Thailand, Turkmenistan, Venezuela och Vietnam.

- Ni är beviset för att när samhällen beslutar sig för att vilja sätta stopp för hungern, när regeringar visar politisk vilja, så kan det omsättas i handling, sa Jose Graziano da Silva, FAO:s generaldirektör till länderna vid en prisceremoni i Rom i söndags.

Claudia Ciobanu/IPS