Go to main navigation

Idea

Regeringen vill stoppa Ideachefernas löneförmåner

– Jag håller med om att det är väldigt mycket inom Idea som måste förbättras. Det är svindlade summor, skattefria löner på enorma belopp. Det är klart att det finns skäl att ifrågasätta detta. Det sade biståndsminister Hillevi Engström vid en interpellationsdebatt i riksdagen i går.

Bodil Ceballos, Miljöpartiets talesperson för utrikespolitik, hade ställt en fråga om vad biståndsministern tänker göra efter att OmVärlden avslöjat att Idea använt biståndspengar till att betala av bostadslån och amorteringar.

Biståndsministern avslöjade också att regeringen hållit ett extrainsatt möte med Ideas styrkommitté den14 mars i år. Sverige begärde då att Ideas ersättningssystem skulle ses över och att möjligheten att få ersättning för amorteringar och lån helt skulle tas bort. Biståndsminister Hillevi Engström underströk att sådan ersättning är oacceptabel. Dessutom föreslogs att en internrevision skulle undersöka alla policyer som berör förmåner och även undersöka hur stängningen av ett av Ideas lokalakontor, det i Accra i Ghana gått till.

Men den enda konkreta åtgärden som tagits än så länge är att de höga lönerna inte får bli högre. Löneläget går emot regeringens utgångspunkt att biståndspengar ska användas effektivt och gå till världens fattiga och förtrycka.

– Sverige har mot den bakgrunden begärt att lönen för den nästkommande generalsekreteraren inte ska överskrida företrädarens lön, säger Hillevi Engström.

Den förre generalsekreterarens lön uppgick till 120 000 kronor i månaden, skattefritt. Under gårdagens interpellationsdebatt (omfattande fråga i riktsdagen från riksdagsledamot till statsråd) påpekade frågeställaren Bodil Ceballos att chefslönen redan var svindlade hög och borde ha fått mer fokus när åtgärder diskuterades. Framför allt med tanke på att organisationen tvingats stänga kontor av ekonomiska skäl.

– Jag uppskattar förstås att regeringen har tagit initiativ och att vissa kostnader har minskat, men jag hade önskat att även de oskäliga lönerna hade hamnat på en mer skälig nivå som är mer i partiet med konstnadsläget i Sverige, säger Bodil Ceballos.

 Redan 2012 kunde OmVärlden avslöja att Idea betalade ut höga arvoden till tidigare chefer och konsulter med oklara uppdrag. Trots att det avslöjandet ledde till omfattande kritik och en del åtgärder, höjdes lönerna året därpå. Bodil Ceballos påpekar också att Idea gör ett mycket viktigt arbete för att stärka demokratin men att  det inte den enda organisationen som jobbar med demokratiarbete i världen.

– Det skrivs sällan i nationell press om allt gott som bistånd faktiskt leder till. När larmet går dras alla biståndsaktörer över en kam. Det gynnar inte människors vilja att fortsätta bidra till en värld med mindre orättvisor och jämnare fördelning av världens rikedomar, och det borde Ideas chefer ha förstått.

Hillevi Engström höll med om att Ideas chefslöner uppgår till enorma belopp, men hon påpekar att Sverige är en av 28 andra medlemmar och att vi bara har en röst. Hon kritiserade även hur organisationen är uppbyggd och att den inte har någon oberoende internrevisor.

– Det finns många andra organisationer som vi kan lägga stora summor på, och det får vi titta närmare på. Det är också viktigt att den organisation som jobbar med demokrati själv är demokratisk, transparent och har en tydlig visslarpolicy. 

Stina Bergdal