Go to main navigation

Bidragsboom

Rekordår för biståndet

Världens bistånd slår rekord 2010. Detta trots att flera EU-länder ger mindre än vad de lovat.

I år väntas de rika länderna inom OECD betala 128 miljarder USD i bistånd (i 2008 års penningvärde) till utvecklingsländer. Det är mer än någonsin och 6,5 miljarder mer än under 2008, då konjunkturen stod på topp.

– Förklaringen är bland annat att Millenniemålen har fått länderna att sätta upp konkreta biståndsmål, säger forskaren Simon Maxwell på den brittiska utvecklingsorganisationen ODI.

Millenniemålen är de riktlinjer som världen enades om för att halvera fattigdomen till år 2015.

Men trots att de flesta rika nationer har ökat sitt bistånd under 2000-talet så når länderna inom OECD ändå inte upp till målet som de själva satte så sent som 2005. 25 miljarder USD saknas och den främsta orsaken är att några större EU-länder som Frankrike, Tyskland och Italien inte har levererat fullt ut.

– De som lever upp till målen behöver ta den politiska striden och fundera på hur man ska göra det pinsamt för dem som inte håller vad de lovat, säger Simon Maxwell.

Biståndsnätverket Concord hävdar att en politisk vilja saknas och att länder som inte når biståndsmålen skyller på finanskrisen.

– Länder som Spanien och Storbritannien har också drabbats hårt av krisen, men har ändå lyckats nå sina mål, säger Alessandro Bozzini, koordinator på Concord i Bryssel.

EU-kommissionens utvecklingsenhet medger att det kan skada EU:s trovärdighet om man inte når målen, men är övertygad om att viljan finns där.

– Man ska komma ihåg att EU redan är den största givaren, så det handlar om att öka från redan högre nivåer än i andra länder, säger Catherine Ray, talesperson för utvecklingskommissionären Andris Piebalgs.

 

Andreas Liljeheden